Terug naar overzicht

Reken- en taalniveau op de Pabo te laag: hoe zit het op Avans?

Foto: steveriot1 via Pixabay

Eind januari kwam het AD met het nieuws dat partijen in de Tweede Kamer zich zorgen maken over de kwaliteit van het lesprogramma op de Pabo. Studenten op de Pabo voldoen vaak niet aan het vereiste reken- en taalniveau van de opleiding. Ook op Avans hebben studenten meer nodig om op het niveau te komen dat de hogeschool van ze verwacht.

Volgens Rick Lamers, adjunct-directeur van de Pabo, is de opleiding van Avans trots op het programma dat wordt aangeboden. De adjunct-directeur maakt zich dan ook geen zorgen over het lesprogramma van de opleiding. Als je kijkt naar waar we scoren op de Landelijke Kennisbasis Toets, zitten we vrij goed.’’ Jaarlijks is er een ranking van hogescholen, waarbij wordt gekeken naar hoe de hogescholen scoren op de Landelijke Kennisbasis Toets. De ranking is op basis van de resultaten die studenten behalen op de toets. Met rekenen staat Avans in de top vijf, op nummer vier. Met het vak taal staat Avans zelfs op één. Ook met rekenen hoopt de hogeschool volgend jaar op de eerste plek te komen, vertelt Buket Canatan, docent rekenen. ‘’Daarvoor zetten we alles op alles.’’

Studenten veranderen
Naast de Landelijke Kennisbasis Toets, worden hogescholen zelf ook getest. Dit wordt gedaan door middel van een accreditatie. De accreditatie kijkt naar de mate waarin een opleiding voldoet aan het gewenste hbo-niveau. ‘’Wij hebben een goed geaccrediteerde opleiding, waarbij we goed onderwijs verzorgen voor onze studenten. In ons programma geven we taal en rekenen heel veel aandacht zodat studenten de Landelijke Kennisbasis Toets goed kunnen maken’’, zegt Lamers. Ondanks de aandacht die de Pabo aan taal en rekenen geeft, is het voor studenten niet altijd genoeg. ‘’Wij zien dat studenten veranderen. Studenten hebben meer nodig om op het niveau te komen dat wij van ze verwachten. We zijn er nu mee bezig hoe we dit gaan oppakken binnen ons lesprogramma.”

Het rekenniveau van de studenten is volgens Canatan lager dan voorheen. ‘’Het rekenniveau wordt sterk bepaald door de vooropleiding van de studenten. Er wordt daar tegenwoordig minder gewerkt aan het rekenniveau.’’ Hierdoor hebben rekendocenten op de Pabo een nog belangrijkere rol in de kwaliteit. ‘’Er komt een diverse groep binnen. De ene leerling heeft een veel hoger niveau dan de ander. Het is aan mij als leerkracht om te differentiëren daarin. Daarvoor trek ik ook alles uit de kast.’’ Zo geeft de rekendocent herhalingscolleges voor studenten die de stof nog niet goed beheersen. Hierin maken de studenten, onder begeleiding van Canatan, opgaves die ze vervolgens gezamenlijk bespreken.

Herhalingscollege van Canatan

Aandacht
Wat volgens adjunt-directeur Lamers heel belangrijk is om het niveau van de studenten omhoog te krikken, is dat taal en rekenen continu aandacht krijgen. Dit kan door ervoor te zorgen dat taal ook een onderdeel is van andere vakken. ‘’Taal moet niet alleen aandacht krijgen als los vak. Stel dat studenten een opdracht voor geschiedenis moeten inleveren, moeten we ook daar heel streng zijn op spelling en taal. Die aandacht is ook wel nodig, je kan niet op taal of rekenen even een korte impuls geven en er dan op vertrouwen dat het goedkomt.’’

Over het algemeen zijn studenten zelf heel tevreden over het studeren op Avans. De Pabo is dit jaar dan ook door de keuzegids tot ‘topopleiding’ benoemd. De keuzegids wordt samengesteld door middel van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Studenten die de enquête invullen, zijn tevreden over het lesprogramma dat Avans aanbiedt. Aspecten die door studenten vooral gewaardeerd worden in de NSE zijn betrokkenheid en contact, docenten, studiebegeleiding en aansluiting op de beroepspraktijk.

Startbekwaam
Verschillende Tweede Kamerleden maken zich zorgen over afgestudeerde studenten. Ze weten niet of studenten met dit reken- en taalniveau wel in staat zijn om les te geven als ze hun diploma hebben behaald. Het is immers de bedoeling dat afgestudeerde studenten startbekwaam zijn. Pabodocent Canatan zegt hierover: “We hebben een geaccrediteerd startbekwaam-niveau vastgesteld, en daar voldoen we als Pabo aan. Het kan natuurlijk dat de verwachtingen daarover veranderd zijn, dan is het goed om die dialoog met elkaar aan te gaan.’’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?