Terug naar overzicht

HBO-Monitor 2022: Avans-alumni vinden snel een baan

Illustratie: Daan van Bommel


Bijna alle net-afgestudeerden van Avans Hogeschool (94 procent) vinden na hun afgeronde studie binnen drie maanden een baan. Dat is een van de conclusies die blijkt uit de onlangs gepubliceerde HBO-Monitor 2022.

Resultaten
In de monitor staat dat 75 procent van de alumni van Avans over het algemeen tevreden is over hun afgeronde studie. Het jaar daarvoor was dat 3 procent hoger. 78 procent van de Avans-afgestudeerden die de enquête invulde, zou opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen. Landelijk is dat 73 procent.

De HBO-Monitor onderzoekt elk jaar de arbeidspositie van studenten kort na hun afgeronde studie in het hbo. Dit jaar was het de beurt aan de lichting studenten die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 afstudeerde. Het jaar dat er corona was. Landelijk vulden zo’n 26 duizend alumni de enquête in. In totaal deden 1918 oud-studenten van Avans mee.

Docenten
Studenten zijn, net als het jaar ervoor, tevreden over de docenten van de hogeschool en de inhoud van de opleiding. De opleiding bereidt de studenten goed voor op de arbeidsmarkt, blijkt uit de resultaten. Ook zijn de studenten tevreden over de voorlichting die Avans geeft over de beroepsmogelijkheden van hun studie.

Loon
Er is een stijging te zien van Avansstudenten die in vast dienstverband zijn. Zo’n 70 procent komt na de studie in vaste dienst. Dit is hoger 4 procent hoger dan het jaar ervoor. Het bruto uurloon voor de Avans-afgestudeerden in 2022 komt uit op 17,31 euro. (Landelijk is dat 17,52 euro) Dat is een kleine euro hoger dan 2021, toen het loon van een student uitkwam op 16,35 euro.

Ook werd duidelijk dat de net-afgestudeerden niet lang hoeven te zoeken naar een baan. In 2021 kon 91 procent binnen drie maanden een baan vinden, nu is dat 94 procent. Wel kende de werkloosheid een lichte stijging met een half procent: van 2 procent in 2021 naar 2,5 in 2022. Landelijk is dat 2,7 procent.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?