Terug naar overzicht

Kamer wil toekomstverkenning nu al beïnvloeden

Illustratie: Esmee Rops
Illustratie: Esmee Rops

De Tweede Kamer probeert invloed uit te oefenen op de toekomstverkenning van het mbo en het hoger onderwijs die minister Dijkgraaf laat uitvoeren. Maar hij vraagt om geduld.

Woensdagmorgen werd in de Tweede Kamer een kort debat over wetenschapsbeleid gevoerd. Daarin riep VVD-Kamerlid Van der Woude minister Dijkgraaf op om in de toekomstverkenning serieus te kijken naar de bekostiging van het vervolgonderwijs. Die kan ervoor zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt en maatschappelijke uitdagingen. Ook vroeg haar motie om “een concreet tijdspad”. 

Stap te ver
Minister Dijkgraaf kon toezeggen dat alle denkbare bekostigingsvarianten aan bod komen in de verkenning, maar hij wilde zich niet laten opjagen. Van der Woudes verzoek om een concreet tijdspad ging hem “een stap te ver”. Nadat zij dit verzoek in het debat had afgezwakt, ging hij toch akkoord met haar motie, die mede was ondertekend door het CDA.

Een motie van het CDA, die opriep om ook aandacht te hebben voor het onderwijsaanbod in krimpregio’s, vond Dijkgraaf “eigenlijk overbodig”. Krimp is volgens hem een belangrijk element van de toekomstverkenning, die voor de zomer verschijnt en waar hij in het najaar op zal reageren.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?