Terug naar overzicht

Uitslag AMR-verkiezingen ongeldig verklaard, nieuwe op komst

Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

De uitslag van de Avans Medezeggenschapsraadsverkiezingen van vorige week is ongeldig verklaard. Studenten van de Academie voor Management & Finance (AMF) ontvingen geen mail met een link naar de stempagina, en ook geen mail over hoe ze zich kandidaat konden stellen voor een plek in de raad. De verkiezingen worden zo snel mogelijk opnieuw gehouden.

Het versturen van mails over de AMR-verkiezingen naar studenten en medewerkers gebeurt via een online verkiezingsmodule, maar vereist veel handwerk. Er moeten handmatig vinkjes worden gezet om te bepalen naar welke studenten een mail gaat. Bij het versturen van berichten over de aanmeldprocedure voor de AMR-verkiezingen en bij het versturen van de mail met een link naar de stempagina, ging het mis. Door een medewerker van de Diensteenheid ICT & Facilitaire Dienst (DIF) is geen vinkje gezet achter de academie AMF.

‘’Daardoor hebben we niet de hele Avans-populatie bereikt en moesten we de uitslag van de verkiezingen ongeldig verklaren’’, zegt AMR-voorzitter Maud Müskens. ‘’Het is een menselijke fout. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dit is wel heel ongelukkig.’’ De fout kwam aan het licht nadat een aantal oplettende studenten van de betreffende academie aan de bel trok toen ze geen mail ontvingen om te stemmen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat zoiets is gebeurd.

Nieuwe verkiezingen
Voor alle studenten wachten er nu nieuwe verkiezingen voor een plek in de medezeggenschapsraad. Kandidaten die meededen aan de AMR-verkiezing van vorige week die toen wel of niet gekozen zijn, zijn inmiddels geïnformeerd over de stand van zaken. Studenten van de academie AMF kunnen zich alsnog aanmelden om mee te gaan doen aan de verkiezingen.

De betrokkenen proberen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen op touw te zetten. Wat dit lastiger maakt, is dat er volgende week ook verkiezingen voor de deelraden gepland staan. Die verlopen via hetzelfde, verouderde digitale systeem. ‘’Het is de vraag of die module het trekt om twee verkiezingen tegelijkertijd te laten verlopen’’, aldus Müskens.

De AMR-voorzitter betreurt de gang van zaken. ‘’Voor studenten is het onduidelijk en vervelend. We werken hard aan een oplossing en informeren iedereen zo snel mogelijk.’’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?