Terug naar overzicht

Bestuurskundestudenten Yasemin en Sadé winnen podcastchallenge: ‘We vulden elkaar goed aan’

Yasemin Karim (links) en Sadé ter Horst

Net als veel van hun studiegenoten een podcast maken over de Europese Unie (EU) en Rusland, dat vonden Bestuurskundestudenten Yasemin Karim en Sadé ter Horst weinig uitdagend. In plaats daarvan kozen de tweedejaars ervoor om als slotopdracht van het jaar een podcast te maken over de EU en China, waar ze veel minder over wisten. En met succes: hun productie werd als beste verkozen in hun categorie.

“Dat is superleuk, zeker omdat we er veel werk in hebben gestoken. Als de opleiding dan vindt dat het goed is gegaan, maakt dat ons wel trots”, vertellen de twee Bestuurskundestudenten lachend. “Uit de feedback van docenten kwam naar voren dat het leek alsof we echte kenners waren. Zoiets horen motiveert.”

Mysterieus
Tweedejaarsstudenten Bestuurskunde in Den Bosch kregen allemaal als opdracht om een podcast te maken. Ze konden daarbij kiezen uit een aantal vooraf geselecteerde onderwerpen: de band tussen de EU en Rusland, die van de EU en de NAVO en de EU en China. “Toen we dat hoorden, wisten we gelijk dat we het over China wilden doen. Bij dat land kregen we een mysterieus gevoel. Wat je over China hoort in het nieuws is meestal negatief, als het gaat om mensenrechten en massaproductie. We wilden onderzoeken in hoeverre dat beeld klopte”, zeggen Yasemin en Sadé. Hun centrale onderzoeksvraag: vormt China een dreiging voor de Europese Unie?

Onderzoek
Veel over de relatie tussen China en de EU wisten de twee Avansstudenten niet. Wel dat het handelspartners zijn en dat ze er wat betreft de grootte van het leger van Europese landen andere denkwijzen op nahouden, maar meer niet. “Dus begonnen we met veel onderzoek doen. We luisterden podcasts van BNR, vonden informatie bij Instituut Clingendael en zochten artikelen op internet. Met een bronnenpakket van de opleiding erbij, vonden we gaandeweg antwoorden op onze vragen”, aldus de studenten.

Mensenrechten
Tijdens het doen van hun onderzoek kwamen ze erachter dat de strategie die de EU richting China hanteert, een reactie vormt op wat het Aziatische land doet. “China investeert de laatste jaren in grondstoffen van Afrikaanse landen, om Europa daarvan afhankelijk te maken. Europa reageert daarop door hetzelfde te doen. Ook houdt China er in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland een dubbelzinnige houding op na. Het land vindt ook dat ‘we’ ons niet moeten bemoeien met interne aangelegenheden, zoals mensenrechtenschendingen. De EU en China reageren constant op elkaar”, aldus de twee. “We moeten voorzichtig zijn met China.”

In de twaalf minuten durende podcast geven de twee studenten hun visie als Bestuurskundigen in spe op het thema. Om daarmee aan de slag te gaan, vonden Sadé en Yasemin leuk. “Geopolitiek interesseert ons heel erg. Om dat nu toe te passen in een opdracht, was heel interessant”, zegt Yasemin. Sadé: “We zijn ook een goed team. Al maanden zijn we beste vriendinnen, daardoor kennen we elkaars manier van werken. We vulden elkaar goed aan en botsten niet.”

Een podcast vinden Sadé en Yasemin een uitstekend medium om dergelijke onderwerpen als geopolitieke kwesties in te bespreken. “Je kunt er emotie in overbrengen. Dat komt eerder binnen dan op papier”, zegt Sadé. Yasemin: “Als je onderweg bent of ergens mee bezig bent, is een podcast een geschikt middel. Mensen lezen minder dan vroeger, hiermee kun je op een goede manier informeren.”

Als prijs ontvingen de twee een bioscoopbon en een fles wijn. Omdat het opnemen van deze podcast zo goed beviel, overwegen de twee om nog een tweede op te nemen. “Maar dan over een ander geopolitiek onderwerp.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?