Terug naar overzicht

Cobex: student is het niet eens met afwijzing vrijstelling Engels en gaat in beroep

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

Een student Integrale Veiligheidskunde doet bij zijn opleiding een verzoek tot een vrijstelling voor het vak Engels. Vier jaar geleden haalde hij een Cambridge-certificaat, wat aantoont dat hij de taal op C2-niveau beheerst. Daarmee voldoet hij naar eigen zeggen ruimschoots aan de gevraagde norm van jaar 1: B1. Toch wijst de opleiding zijn verzoek af. De student gaat daartegen in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex). Met terugwerkende kracht wil hij die vrijstelling alsnog.

Tijdens de zitting is het vooral de vader van de student die aan het woord is, hij treedt op als gemachtigde. Hij legt uit dat een Cambridge-certificaat bepaalt dat je Engels op het hoogst haalbare niveau beheerst. Het staat bijna gelijk aan dat van een native speaker op het gebied van lezen, spreken, schrijven en begrijpen. Daarmee voldoet zijn zoon volgens hem ruimschoots aan het gevraagde B1-niveau. “Mijn zoon heeft op PhD-niveau voldoende woordenschat en begrip van het Engels om te functioneren. Dus op ook op het gebied van sociologie en criminologie, relevante thema’s voor Veiligheidskunde”, vertelt hij tijdens de zitting.

Engels jargon
De student diende eerder dit collegejaar al een verzoek tot vrijstelling in. Omdat hij een les miste en niet aan alle voorwaarden voldeed, werd dat verzoek door de examencommissie van zijn opleiding afgewezen. De opleiding hecht veel waarde aan de Engelse lessen voor hun studenten, die tijdens hun stages en later in het werkveld komen te werken in internationale omgevingen “waar Engels de voertaal is. In het kader van de beroepspraktijk, waarin het gaat over zaken die samenhangen met jargon, zien we Engels als een belangrijk onderdeel in elk jaar”, vertelt de voorzitter van de examencommissie.

Eisen studiehandleiding
Volgens de vader van de student voldoet zijn zoon echter allang aan de gestelde eisen die in de studiehandleiding voor jaar 1 staan. Die luiden dat er onder andere een workshop plaatsvindt, een groepsopdracht, het volgen van een webinar en dat studenten een gesprek van een paar minuten moeten voeren over bijvoorbeeld diefstal bij de politie. “Er wordt geen vakjargon en vocabulaire getoetst. Het doel is de beheersing van Engels op B1-niveau. Mijn zoon zit al op C2-niveau. Het zou zonde van zijn tijd zijn”, vertelt zijn vader. Hij geeft aan dat zijn zoon in de andere jaren eventueel best Engelse lessen kan volgen, wanneer er meer wordt gevraagd.

Een vrijstelling voor Engels krijg je niet zomaar, zegt de examencommissie. Engelse en Amerikaanse studenten, die zijn opgevoed in de Engelse taal, komen daarvoor in aanmerking. Er volgt dan eerst een gesprek om te bepalen of de vrijstelling gerechtvaardigd is. Wanneer de voorzitter van het Cobex aan de aanwezigen van de academie vraagt of dat gesprek ook heeft plaatsgevonden met de Nederlandse student, geven ze aan dat dat niet het geval is geweest. Pas later, nadat de student beroep aantekende bij het Cobex, kwamen ze in contact.

Verder hanteert de opleiding het beleid dat iedere student moet voldoen aan het curriculum. Daar is de vader van de student het niet mee eens. “Wij denken dat dat beleid hier niet van toepassing is, of dat het aangepast zou moeten worden voor een certificaat als dat van onze zoon.”

Illustratie: Kim Bell
Illustratie: Kim Bell

Strafwerk
Zijn vader vervolgt: “We vinden het onredelijk om aan hem te vragen deel te nemen aan de lessen Engels in jaar 1. Hij heeft daar niets te leren, het is ver beneden zijn niveau. Het is een soort strafwerk dat je hem oplegt. Buitenproportioneel”, betoogt zijn vader. De student heeft de lessen Engels dit studiejaar dan ook niet bijgewoond.

Piece of cake
De voorzitter van de examencommissie, die kritisch is op het Cambridge-certificaat dat je als particulier kunt halen, vindt het zonde dat de student de lessen Engels niet heeft bijgewoond. “Als je echt goed bent in Engels, is een gesprek van twee minuten voeren om dat aan te tonen een piece of cake“, betoogt de voorzitter van de examencommissie. Engels is volgens haar veel meer dan alleen het leren van de taal. “Ik vind het jammer dat studenten zeggen niets te hebben aan de les en het zonde van hun tijd te vinden. Ze komen bij ons om te leren samenwerken en zo tot passende oplossingen te komen voor hun latere beroep als consultant. Dan gaat het niet alleen om kunnen schrijven of spreken, maar ook om samen met anderen tot prestaties te komen. Ik verwacht van studenten dat ze het belang zien en niet alleen een vak volgen om studiepunten te halen. Als ik zo’n certificaat had, zou dat er bij mij voor zorgen dat ik er medestudenten mee zou helpen, om uiteindelijk succesvol te worden.”

Met die strekking is de student, die tot slot zelf het woord neemt, het niet eens. Hij vertelt dat hij juist wel leergierig is. “Maar ik wil geen dingen doen die ik al kan. Ik vind dit een interessante opleiding en wil graag leren. Het aanvragen van de vrijstelling zegt niet dat ik dat niet wil. Die tijd kan ik juist gebruiken om nieuwe dingen te leren.”

Het Cobex acht het beroep van de student gegrond. Dat betekent dat de examencommissie opnieuw naar het verzoek van de student moet kijken en een nieuw besluit moet nemen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?