Terug naar overzicht

Discussie bsa: studentenwelzijn weegt het zwaarst, vindt minister

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Onderwijsminister Dijkgraaf laat zich niet van de wijs brengen: er komt wat hem betreft een soepeler bindend studieadvies. Is dat wel een goed idee, wil de Tweede Kamer weten.

Om het studentenwelzijn te verbeteren wil minister Dijkgraaf het bsa versoepelen met een wetsvoorstel, kondigde hij in mei aan. Vanaf 2025 hoeven studenten in het eerste studiejaar maar 30 van de 60 punten te halen. In het tweede jaar moeten ze dan opnieuw minimaal 30 punten halen.

Net als de universiteiten zetten meerdere partijen in de Tweede Kamer vraagtekens bij de versoepelde norm, bleek uit een schriftelijk overleg. De minister wil zijn koers echter niet wijzigen, omdat hij de kritiek niet overtuigend vindt en omdat de studentenorganisaties het wel een goed plan vinden.

Uitgesproken tegen
Diverse partijen vroegen hem naar de cijfermatige onderbouwing. De VVD, die zeer uitgesproken tegen het voorstel is, wilde bijvoorbeeld weten waarom hij heeft gekozen voor zo’n laag aantal punten en of hij niet verwacht dat daarmee de uitval in latere studiejaren toeneemt.

De norm van 45 punten die nu vaak gehanteerd wordt, vindt Dijkgraaf te veel vergen van eerstejaars. Zij worden al geconfronteerd met tal van nieuwe stressvolle zaken zoals het vinden van een woning en het leren studeren. Een ander argument is dat studenten van buiten Europa nu al 30 studiepunten moeten behalen om hun verblijfsvergunning te behouden. Dijkgraaf vindt het eerlijk als de norm voor iedereen gelijk is.  

Ouderejaars
En de studie-uitval onder ouderejaars? Daarover bestaat geen consensus, meent de minister. Volgens universiteitenvereniging UNL behaalden ouderejaars met een uitgesteld bsa in de coronapandemie tien procent minder punten dan studenten die wel aan de bsa-norm hadden voldaan. Maar onderzoeken van Fontys en Hogeschool Zuyd geven het tegenovergestelde beeld.

De studie-uitval na het eerste jaar laat zich kortom moeilijk voorspellen. Een “gezonde balans tussen welzijn en studievoortgang” blijft voor hem het belangrijkste argument om de bsa-norm te verlagen.

Verwijzen
GroenLinks ziet nog mogelijkheden om het voorstel te verbeteren en stelt dat het schort aan de ‘verwijzende functie van het bsa’. Als een student zijn eerste jaar niet haalt, waar moet hij dan naar toe? Daar zouden de instellingen maar weinig bij helpen.  

Volgens Dijkgraaf moeten er inderdaad meer normen komen voor zo’n ‘bsa-gesprek’. In de komende tijd wil hij met instellingen en studenten bespreken hoe dat er uit moet gaan zien.

Welzijn bevorderen
GroenLinks en D66 zijn wel voor het nieuwe voorstel omdat ze geloven dat de studiedruk ermee kan worden verlaagd en het studentenwelzijn ermee wordt bevorderd. Bovendien worden studenten met een migratieachtergrond, buitenlandse studenten en studenten met een functiebeperking momenteel extra hard getroffen door een hoog bsa, blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit. Is daar oog voor, vragen GroenLinks en D66 aan de minister.

Ja is het antwoord. Dijkgraaf vindt het “van groot belang” dat iedereen kan studeren, “ongeacht persoonlijke achtergrond of een eventuele functiebeperking”. Zeker studenten die nu de dupe zijn van te hoge prestatiedruk of problemen hebben met hun mentale gezondheid kunnen baat hebben bij een lagere bsa-norm, meent hij. Als de wet is ingevoerd wil hij monitoren of dit ook echt het geval is.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?