Terug naar overzicht

Tijd dringt voor deelnemers aan ‘flexstuderen’

Tegen het einde van het studiejaar is er nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van ‘flexstuderen’ in het hoger onderwijs. Universiteiten, hogescholen en studenten trekken aan de bel; de minister belooft vaart te maken.

In je eigen tempo studeren en alleen collegegeld betalen voor de vakken die je werkelijk volgt: dat is het idee achter een experiment met flexstuderen dat is 2017 is gestart. Maar in januari trok het ministerie abrupt de stekker eruit.

Dat kwam als een verrassing, gezien het eerdere enthousiasme waarmee het flexstuderen werd onthaald. Ook minister Dijkgraaf leek aanvankelijk positief over deze manier van studeren, ook al zaten er wat haken en ogen aan. Hij was zelfs van plan flexstuderen een plaats in de wet te geven.

Oproep
Waarom hij het roer heeft omgegooid, is onbekend: de minister heeft nog geen inhoudelijke reactie gegeven. Universiteiten en hogescholen hebben daar genoeg van en vragen om duidelijkheid.

“De tweeduizend studenten waarover het gaat, doen niet voor niets een beroep op deze regeling”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. Ook voorzitter Pieter Duisenberg van de Universiteiten van Nederland wil antwoord van de minister.

Moeten studenten straks weer het volle collegegeld betalen? Misschien niet, want de instellingen kunnen de klap ook zelf opvangen. De Universiteit Utrecht heeft bijvoorbeeld al aangekondigd dat zij de flexstudenten gaat helpen. Maar de instellingen vinden dat het ministerie eigenlijk niet zomaar de koers kan omgooien.

Begrip van Dijkgraaf
“Ik begrijp dat het voor deze studenten belangrijk is om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden in het komende studiejaar”, laat minister Dijkgraaf via zijn woordvoerder weten. Ook de zorgen van de deelnemende instellingen “begrijp ik heel goed”.

Maar een antwoord heeft hij nog niet. “Ik zal op de kortst mogelijke termijn de Kamer informeren over een zorgvuldige en werkbare oplossing, voor zowel de instelling als de student.”

Hij weet dat studenten meestal niet zomaar aan het experiment deelnemen. “Het gaat immers om soms kwetsbare studenten voor wie dit experiment bijzonder waardevol is”, zegt hij. “Ze hebben meer regie en flexibiliteit over hun studie. Dat is vaak nodig vanwege bijzondere omstandigheden, zoals mantelzorgtaken, een chronische ziekte of topsport.”

Debat
Maandag gaat de minister met de Tweede Kamer in debat. VVD-Kamerlid Hatte van der Woude gaat hem dan om duidelijkheid vragen, heeft ze aangekondigd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?