Terug naar overzicht

SIA mag miljoenen voor praktijkgericht onderzoek blijven verdelen

Illustratie: Elmarye Aaij

Afgelopen donderdag, één dag voor de val van het kabinet, ondertekende onderwijsminister Robbert Dijkgraaf een overeenkomst met hogescholen en het bedrijfsleven. SIA, financier voor toegepast onderzoek in het hbo, gaat weer vijf jaar door.

Universiteiten kunnen subsidies aanvragen bij onderzoeksfinancier NWO; hogescholen doen dat bij SIA, het regieorgaan voor toegepast onderzoek. Het is tien jaar geleden opgericht en mag weer vijf jaar verder.

Vorig jaar stelde het ministerie van OCW 100 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van toegepast onderzoek aan hogescholen de komende jaren. Een deel daarvan, vijftien miljoen euro per jaar, verdeelt SIA.

Maatschappij profiteert
Dijkgraaf looft de projecten die het SIA de afgelopen tijd mogelijk heeft gemaakt. “Ik heb zelf kunnen zien hoe dit onderzoek altijd, van nature, in en mét de praktijk gebeurt. En hoe wij als maatschappij vaak direct profiteren van de kennis, kunde en producten die dat oplevert.”

Als voorbeelden noemt hij het toegepaste onderzoek naar het verantwoorde gebruik van kunstmatige intelligentie (Hogeschool Rotterdam), duurzaam bouwen (Saxion Hogeschool) en 3D-printers die hulpmiddelen maken voor de revalidatiezorg (Zuyd Hogeschool).

Vijf jaar
Hij ondertekende de nieuwe vijfjarige SIA-overeenkomst samen met minister Adriaansens van Economische Zaken. De andere handtekeningen zijn van de Vereniging Hogescholen, TNO en verschillende werkgeversorganisaties.

Stappen zetten
Wel moet SIA de komende vijf jaar een aantal stappen zetten, staat in een evaluatie. Zo zou het regieorgaan niet alleen hogescholen moeten ondersteunen die al ver zijn met praktijkgericht onderzoek, maar ook de hogescholen die er net mee beginnen. Verder zou er meer aandacht voor ongebonden (maar toch toegepast) onderzoek moeten komen, want momenteel ligt er te veel nadruk op onderzoek binnen vooraf bepaalde thema’s.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?