Terug naar overzicht

Wisselingen in de bestuurlijke top: Avans bevindt zich in uitdagende tijd

Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

Het bestuur van Avans Hogeschool zit niet bepaald in rustig vaarwater. Philippe Raets, voorzitter van het College van Bestuur (CvB), is langdurig afwezig. Ook maakte zijn medebestuurder Sarah Wilton-Wels bekend Avans te verlaten. Intussen zit de hogeschool in een enorme transitie. Hebben deze ontwikkelingen gevolgen voor de Ambitie2025?

Collegevoorzitter Philippe Raets

Begin april maakte Avans bekend dat collegevoorzitter Philippe Raets kampt met gezondheidsklachten. Niet veel later maakte Sarah Wilton-Wels bekend per 1 september Avans te verlaten en als voorzitter van het CvB van de Hogeschool Rotterdam aan de slag te gaan. Jacomine Ravensbergen, tijdelijk voorzitter van het CvB van Avans, krijgt daarom tot het einde van dit kalenderjaar twee interim-bestuurders in het CvB: Frank van Hout en Jan Bogerd. Ravensbergen zegt daarover: “Het voelde een beetje alsof ik de last man standing was, maar met mij gaat het nu goed. We krijgen twee ervaren bestuurders erbij, dat is fijn en geeft perspectief. Ik heb vooral veel zin in die nieuwe samenwerking.”

Tegelijkertijd zijn er ook wisselingen in de Avans Medezeggenschapraad (AMR), de formele gesprekspartner van het CvB. Zo vertrok voorzitter Maud Müskens. Zij was veertien jaar werkzaam voor Avans, waarvan de laatste vijf jaar actief in de AMR. Daarnaast legt ook student Luc Goos zijn functie neer als voorzitter van de studentgeleding vanwege het afronden van zijn studie Communicatie.

Transitieteam
Niet alleen bij het CvB en de AMR spelen wisselingen en vertrekken, ook belangrijke medewerkers die de Ambitie2025 mee vormgaven, gaan elders aan de slag. Transitiedirecteur Gerdinand Bosch en Bouwteamleider Onderwijs Pauline Kamphorst vertrokken en werden beiden intern vervangen na hun vertrek. Eric Pardon, directeur van de Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap en Ron Tenge, directeur van het Leer- en Innovatiecentrum, vervullen de lege plekken. Er zijn een hoop wisselingen, en dat terwijl de Ambitie2025-trein nog op volle snelheid rijdt.

Ten tijde van het interview met Punt was Maud Müskens nog voorzitter van AMR. Inmiddels is haar opvolger bekend: Edwin Zeelenberg heeft haar taken overgenomen. Müskens blijft nog wel tot 1 september lid van de AMR.

Interims en hun visies
Tot het einde van het kalenderjaar is het CvB weer compleet. Ravensbergen neemt de rol op zich van voorzitter en wordt dus bijgestaan door twee interim-bestuurders. Volgens Ton van Kollenburg zijn de veranderingen binnen het CvB niet optimaal voor de Ambitie2025. Hij is lector bij het lectoraat Improving Business en is deskundige op het gebied van verbeterprocessen in organisaties. “Ik ben benieuwd hoe de interim-bestuurders dit kunnen en gaan opvangen. De paaltjes staan er natuurlijk al, maar het is de vraag of de visie hetzelfde is.”

De lector vindt het vooral onhandig dat twee van de drie bestuurders tegelijkertijd (tijdelijk) wegvallen. Dat Ravensbergen de rol van voorzitter op zich neemt vindt de lector gunstig. “Ik ben een groot voorstander van doorgroeien binnen de organisatie; je weet precies hoe deze werkt. Zij kan voor continuïteit zorgen.”

Strategische top
“Ik denk dat het puur toeval is dat er zoveel tegelijkertijd vertrekken, dat gebeurt soms. Wel kan dat onrust opleveren, mensen missen een aanspreekpunt”, stelt voormalig AMR-voorzitter Maud Müskens. Volgens directeur van de Academie voor Management, Bestuur en Finance (AMBF) Tonnie Huibers en adjunct-directeur Irene Demmers valt er ook een stukje geschiedenis weg. “Samen met het CvB en de andere academiedirecties vormen we de strategische top van Avans Hogeschool”, legt Huibers uit. “Samen werk je aan de realisatie van de Ambitie2025. In dat proces leer je van en met elkaar van de zaken die je tijdens de implementatie op ons pad komen. Je reflecteert daar ook samen op en dat samen is Organizational Learning. Als in een dergelijk proces mensen vroegtijdig vertrekken of wegvallen, dan is dat een flinke aderlating.” Daarnaast meent Demmers dat de ontwikkelingen op een vrij cruciaal moment plaatsvinden. “Volgend jaar is de implementatie van het nieuwe onderwijs. Dat is nu nog een mooie papieren werkelijkheid, maar die moet dus in de praktijk gebracht worden.”

Wat Huijbers en Demmers betreuren is dat er met het vertrek van hun collega’s een stuk continuïteit wegvalt. Echter zien zij ook positieve kanten aan de vertrekken. “Het kan ook zorgen voor verscherping van en verduidelijking over hoe we de transitie voor ogen hadden”, zegt Demmers. “Om nieuwe collega’s in te werken, duiken we met z’n allen weer opnieuw in de materie. Dan kunnen we elkaar meteen de vraag stellen: ‘Hoe hebben we het ook alweer bedoeld met elkaar?’”

Jacomine Ravensbergen vervangt tijdelijk Philippe Raets als voorzitter van het CvB. Fotograaf: Ilse Wolf

Bestuurlijke slagkracht
Jacomine Ravensbergen maakt zich geen grote zorgen meer over de bestuurlijke slagkracht. “Interim-bestuurder Jan Bogerd ken ik op bestuurlijk niveau. Hij is een zeer ervaren bestuurder met een groot hart voor het hoger onderwijs. Frank van Hout is recent al begonnen als collega in het CvB. Hij garandeert de bestuurlijke continuïteit op de bedrijfsvoering portefeuilles. Hij is een fijne collega die met een frisse blik op de zaken je af en toe dwingt om nog eens goed te kijken naar bepaalde uitgangspunten.”

Collectief leiderschap
Niet alleen Demmers maar ook AMR-voorzitter Müskens noemt haar vertrek en dat van haar collega’s ongelukkig, maar meent dat de werkzaamheden op een goede manier gedelegeerd zijn binnen de hogeschool. “Het CvB zorgt voor collectief leiderschap binnen de hogeschool waardoor er veel verantwoordelijkheid en stabiliteit ligt bij de directies zelf. Dat zorgt ervoor dat er geen grote onrust heerst nu er meerdere mensen tegelijkertijd vertrekken of afwezig zijn.”

Lector Van Kollenburg heeft er vertrouwen in dat het goedkomt met de Ambitie2025, al dan niet later dan de afgesproken datum. “We moeten ons niet vastpinnen aan de deadline van 2025. Een verandering binnen de organisatie heeft gewoonlijk zeker vijf tot zeven jaar nodig. Als Avans in 2026 een groot deel van de Ambitie2025 kan afvinken dan is dat zeer netjes gedaan. Ik ben voornamelijk benieuwd naar de periode daarna. Ik hoop dat Avans zich op dezelfde koers blijft door ontwikkelen. Als de interims toch een andere visie blijken te hebben kan het zijn dat de koers wordt omgegooid, maar die kans acht ik klein.”

Raad van Toezicht noemt het een uitdagende tijd
Voorzitter van de Raad van Toezicht van Avans (RvT) John Jorritsma noemt het een turbulente tijd waar Avans inzit. “De ziekte van Philippe baart ons sinds maart al zorgen. Zowel voor hem persoonlijk, alsook voor de continuïteit van het College van Bestuur”, zegt Jorritsma. De RvT startte met het zoeken naar een tijdelijk vervanger, maar kreeg al snel een volgende uitdaging: Wilton-Wels die aankondigde Avans te verlaten. “Dat stelde de RvT voor een nieuw dilemma. Twee lege stoelen binnen het CvB is niet wenselijk met de Ambitie2025 voor de deur.”

Jorritsma is dan ook content te benoemen dat er twee interim-bestuurders gevonden zijn die volgens hem gepokt en gemazeld zijn. “Echter realiseren we ons ook heel duidelijk dat Avans een duurzaam en consistent CvB verdient en nodig heeft. We hopen voor het einde van deze maand een vervanger voor Sarah te hebben gevonden. Snelheid is geboden, maar zorgvuldigheid is belangrijker.” De voorzitter van de RvT vindt het belangrijk om te benoemen dat er geen ‘gedoe’ is, maar erkent wel dat Avans zich in een uitdagende tijd bevindt. “Dat vraagt van ons als Raad van Toezicht dat we scherp aan de wind zeilen”, aldus Jorritsma.

Punt. Of had jij nog wat?

Marianne Brekelmans

Ik ben ervan overtuigd, dat Avans de bestuurders krijgt die ze verdient. Ik wens de RvT succes bij het maken van de juiste keuze.

2023-07-12 23:36:08

Meer lezen?