Terug naar overzicht

Cobex: student dreigt van opleiding gestuurd te worden wegens niet tijdig doorgeven van functiebeperkingen

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

Je functiebeperkingen verborgen houden voor je opleiding totdat je weggestuurd dreigt te worden. Het is de casus van een student die in beroep ging bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex) nadat hij een negatief bindend studieadvies van de examencommissie had gekregen.

De student Bestuurskunde was niet aanwezig tijdens de zitting op maandagmiddag, omdat hij de voorafgaande schikkingsgesprekken met de examencommissie als negatief ervoer. Zijn advocaat was wel bij de zitting en voerde namens hem het woord.

De student kampt met verschillende functiebeperkingen die niet direct zichtbaar zijn. “Hij heeft een enorme hekel aan zijn functiebeperkingen en had geen zin om weer behandeld te worden als patiënt”, vertelt de advocaat nadat de voorzitter van Cobex vroeg waarom de student deze informatie verborgen hield. “Hij wilde laten zien dat hij het ook gewoon zonder speciale begeleiding kan en redt.” 

Verantwoordelijkheid
Met 46 behaalde studiepunten voldeed de student niet aan de norm van minimaal 52 om door te mogen naar het volgende leerjaar. Ondanks zijn bewezen beperkingen, wil de examencommissie het negatief bindend studieadvies niet intrekken. Volgens hen ligt de verantwoordelijkheid bij de student om die tijdig door te geven. “Het is niet de bedoeling dat een student achteraf met allerlei zaken komt waarvan we niet meer kunnen vaststellen of het daadwerkelijk door de beperking komt dat hij of zij bepaalde vakken niet haalt”, aldus de examencommissie.

Het zou volgens de examencommissie het beeld kunnen schetsen dat de regels op die manier te omzeilen zijn. De advocaat geeft toe dat het inderdaad niet de meest handige zet was, maar benadrukt dat de student ondanks zijn functiebeperkingen nog 46 studiepunten heeft gehaald. “Daarmee heeft hij de norm maar net niet gehaald.” 

Schikking
Uiteindelijk stelt de Cobex-voorzitter aan de examencommissie voor om nog een keer na te denken over een schikking voordat Cobex uitspraak doet. “De vraag is: gunnen we het deze student om door te studeren?” De examencommissie gaat akkoord met het voorstel om erover na te denken en heeft na de zitting alsnog een schikking aangeboden.

Punt. Of had jij nog wat?

Wim

Eigenlijk is de kop bij het artikel niet volledig correct: Hij zou weg moeten omdat hij te weinig studiepunten heeft behaald! In het artikel wordt namelijk niet duidelijk of hij als hij zijn beperkingen eerder had aangegeven wél door zou mogen.

2023-09-28 22:36:46

Meer lezen?