Terug naar overzicht

Cobex: student wil met twee studiepunten op de opleiding blijven

Illustratie: Kim Bell

Een internationale student is het niet eens met het negatief bindend studieadvies dat hij van zijn opleiding kreeg. In het eerste jaar van de opleiding Engineering haalde hij slechts 2 studiepunten, in plaats van de benodigde 52 om door te mogen. Toch gaat hij in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex).

Tijdens de zitting op maandagmiddag zit de student er gespannen bij. Omdat hij geen Nederlands spreekt, is er een tolk aanwezig. De student mag als eerste het woord doen. Hij legt uit waarom hij het niet eens is met het besluit van de examencommissie. Door persoonlijke omstandigheden zou hij de studiepunten niet hebben gehaald. Zo verliep de start van zijn opleiding niet soepel. De internationale student had problemen met zijn visum waardoor hij tijdens blok 1 van de opleiding geen lessen mocht volgen en geen tentamens mocht maken.

De afspraak met de decaan was dat de student in blok 2, 3 en 4 extra hard zijn best zou doen. Volgens de student zorgde dat voor veel stress. Doordat hij het eerste blok had gemist, liep hij al meteen 15 studiepunten mis en zou hij de grens van 52 nooit kunnen halen.

Ziekte
Ook kampte de eerstejaars met huisvestingsproblemen. Daarbovenop werd de student aan het einde van blok 2 ziek. De ziekte duurde volgens hem een aantal maanden waardoor periode 3 ook niet meer lukte om te studeren. De student meldde destijds de ziekte niet aan zijn decaan. Wat die ziekte precies was, is voor zowel de examencommissie als Cobex tot op heden niet duidelijk. Het zou iets met zijn lippen en keel te maken hebben, maar de student kan het ook tijdens de zitting niet verduidelijken.

De stress die hij door alle gebeurtenissen ervoer en daarnaast de druk van de examencommissie, werden hem te veel. Hij kon het naar eigen zeggen “mentaal niet meer aan”. Daarom blokkeerde hij in periode 4 en behaalde hij ook daar geen studiepunten. 

Examencommissie
De examencommissie geeft aan Cobex toe dat het steken heeft laten vallen door niet in gesprek te zijn gegaan met de student over een eventuele aangepaste grens van het aantal studiepunten. Bijvoorbeeld het verlagen van de norm van 52 naar 45 punten omdat de student in het eerste blok 15 studiepunten door visumproblemen heeft moeten missen.

Desondanks vindt de examencommissie het negatief bindend studieadvies terecht. In blok 2, 3 en 4 heeft de student in totaal maar twee studiepunten behaald. Daarnaast was hij nauwelijks bij de lessen aanwezig en heeft hij niet alle tentamens gemaakt. En als de eerstejaars de les wel volgde, deed hij volgens zijn docenten nooit actief mee, zegt de examencommissie. Om het standpunt kracht bij te zetten wordt de cijferlijst van de student aan de voorzitter van het Cobex overhandigd. 

Uitspraak
Het Cobex verklaart het beroep van de student uiteindelijk ongegrond. Dat betekent dat hij de opleiding moet verlaten. De internationale student had geen andere studie op het oog. Of hij in Nederland blijft, is onduidelijk.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?