Terug naar overzicht

Diversity Day aanleiding voor gesprek tussen academiemedewerkers bij Avans Creative Innovation

Bij de academie Avans Creative Innovation (ACI) staat 4 oktober voor docenten en medewerkers in het teken van Diversity Day. Op twee locaties in Breda en Den Bosch vinden die middag een soort Ted Talks plaats en kleinere sessies waarin medewerkers met elkaar in gesprek gaan per opleiding over diversiteit in het klaslokaal.

De middag vindt in Den Bosch plaats in het EKP-pand en in Breda bij St. Joost School of Art & Design aan de Beukenlaan. Twee sprekers openen de middag plenair met een lezing over het belang van diversiteit en inclusie. Publiekshistoricus Eline Pollaerts, die als diversity officer op verschillende onderwijsinstellingen werkte, vertelt over de manier waarop we in Nederland omgaan met mensen met een beperking. De andere spreker is Roxana Verwey, een performing artist die ook als docent aan de Koningstheateracademie werkt. Verwey vertelt over verschillende identiteiten, je weg vinden in de kunstindustrie en mogelijkheden voor jongeren die werkzaam zijn in deze sector in een postkoloniale context.

Bewustwording
Na de gezamenlijke opening gaan deelnemers met collega’s van hun eigen opleiding in gesprek over diversiteit in het onderwijs. “Dat doen we om bewustwording te creëren. We willen het erover hebben en zaadjes planten. Dat begint met een klein zaadje, waarvan bij de een misschien meer gezaaid moet worden dan bij de ander”, vertelt Cora de Jonge, docent Communicatie op Avans. Daar is Eva Fotiadi, van het initiatief Diversity Dialogues bij St. Joost School of Art & Design en het Master Institute of Visual Cultures, het mee eens. “Bij sommige opleidingen is het onderwerp diversiteit niet helemaal nieuw, bij andere wel. Daarom is het goed om met elkaar in gesprek te gaan, om te kijken wat per opleiding belangrijk is en waar behoefte aan is onder medewerkers.”

Invloed als docent
De middag is voor docenten en medewerkers van de zes opleidingen van ACI die direct of indirect contact hebben met studenten. Die groep heeft volgens Fotiadi en De Jonge namelijk invloed op studenten. “Als je in een klaslokaal zit met studenten en de deur sluit, heb je als docent best wat invloed. Via ons gaat informatie naar studenten. Dan moeten we ons bewust zijn van wat we zeggen en doen, in de juiste context”, aldus de twee.

Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer leeft binnen het creatieve onderwijs, zeggen de ACI-medewerkers. Het onderwerp krijgt een steeds prominentere plek op de agenda. Eerst via kleiner georganiseerde sessies, nu voor het eerst met een academiebrede middag. “We willen de focus leggen op ons: wat betekent diversiteit voor medewerkers van ACI en ons werk? Tijdens deze middag is het ‘on top of mind’.”

Diversity Day valt in de nationale Diversity Week. In die week wordt stilgestaan bij diversiteit en inclusie. Ook bij Avans besteden verschillende academies er aandacht aan.


Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?