Terug naar overzicht

Nuance: blijven er echt zoveel buitenlandse studenten hier werken?

Lotte Verheul
Illustratie: Lotte Verheul

Eén op de drie buitenlandse studenten blijft hier na diplomering werken, meldde statistiekbureau CBS. Maar het ligt iets genuanceerder: het geldt alleen voor de masterstudenten van de universiteiten.

“Derde van internationale afgestudeerden blijft in Nederland om te werken”, kopte het CBS vorige week. Verderop in het nieuwsbericht stond: “Van de afgestudeerde internationale studenten uit het studiejaar 2018/’19 had 32 procent een jaar na het behalen van het diploma werk in Nederland.”

Maar dat blijkt alleen over de wo-master te gaan. Van de bijna elfduizend internationale wo-masters waren er een jaar later 3.400 aan het werk.

Nieuwe cijfers
Een week later heeft het CBS alweer nieuwe cijfers toegevoegd van afgestudeerden uit het volgende studiejaar (2019/2020). Van die lichting bleef 30 procent van de wo-afgestudeerden hier werken. Dat zijn er dus bijna evenveel.

Voor de hbo-bachelors ligt het anders. Van de 3.830 internationale hbo’ers bleven er 870 hier werken, oftewel 23 procent. In de lichting van 2012/’13 was het maar 12 procent, dus er is sprake van een verdubbeling in zeven jaar tijd.

© HOP. Bron: CBS

Het CBS kan alleen maar gissen naar de reden waarom er opeens zoveel internationale studenten hier blijven werken. Het kan om een corona-effect gaan. Misschien had het voor sommige afgestudeerden door alle lockdowns weinig zin om naar huis te gaan.

“Een alternatieve theorie is de krapte op de arbeidsmarkt”, opperde woordvoerder Tanja Traag. “Dan verwachten we dat dit hoge aandeel blijft of misschien zelfs verder stijgt.” Het zal moeten blijken, maar de nieuwe cijfers over 2019/2020 laten nog geen sterke daling zien.

Overigens lijken internationale afgestudeerden langer in Nederland te blijven dan vroeger, met name als ze een wo-diploma op zak hebben. Nu piekt het aantal blijvers. Het is afwachten hoeveel er in de loop der jaren alsnog vertrekken.

© HOP. Bron: CBS
© HOP. Bron: CBS

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?