Terug naar overzicht

Ook vertraagde studenten kunnen 400 euro voor energie krijgen

Illustratie: Esmee Rops
Illustratie: Esmee Rops

Een deel van de studenten krijgt een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro voor de energiekosten. Het kabinet breidt die groep uit: ook vertraagde studenten komen nu in aanmerking, als ze eerder een aanvullende beurs kregen.

De energiekosten dalen weer, maar zijn nog altijd tamelijk hoog. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met een wetsvoorstel van armoedeminister Schouten, krijgen huishoudens met een laag inkomen ook dit jaar een energietoeslag van 1.300 euro via de gemeenten.

Maar vorig jaar wilde het kabinet studenten helemaal geen energietoeslag geven. Sindsdien hebben zij allerlei rechtszaken gewonnen en krijgen ze die toeslag alsnog. Het kabinet wil dit nu voorkomen met een speciale regeling voor studenten.

Via studiefinancier DUO kunnen studenten een gift van 400 euro tegemoetzien, als ze op 1 oktober op zichzelf wonen en recht hebben op een basisbeurs én aanvullende beurs. Maar dan zouden vertraagde studenten buiten de boot vallen. Dat wringt, want waarom zouden vertraagde studenten minder last hebben van de gestegen energiekosten? Het kabinet wijzigt nu het wetsvoorstel.

Probleem
Het probleem was dat DUO weinig gegevens heeft over studenten die alleen nog kunnen lenen. De studiefinancier houdt niet bij of deze studenten uit- of thuiswonend zijn, want dat maakt voor een lening toch niet meer uit. Ook het inkomen van hun ouders is niet bekend, want ze krijgen geen aanvullende beurs meer.

Nu stelt de minister voor om de tegemoetkoming in de energiekosten toe te kennen op basis van de laatst beschikbare gegevens. Kreeg je een aanvullende beurs? Dan verdienen je ouders vermoedelijk nog altijd te weinig om je te steunen bij de hoge energiekosten, redeneert het kabinet, en dan kun je die 400 euro goed gebruiken. DUO weet niet of deze studenten ‘uitwonend of thuiswonend’ zijn, dus dat telt niet mee.

Kruimels
Over het oorspronkelijke wetsvoorstel zei Elisa Weehuizen van studentenvakbond LSVb: “Dit zijn echt kruimels tegen de verhongering. Het gaat om een veel lager bedrag dan andere minima krijgen. Wederom worden studenten gekort, alleen maar omdat ze ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling.”

Dat geldt allemaal nog steeds, zegt Weehuizen. “Het bedrag is niet aangepast. En het is altijd mooi als iets meer studenten geholpen worden, maar de regeling blijft vreemd. Onder het mom van uitvoerbaarheid moest het voor studenten via DUO lopen in plaats van de gemeenten, maar waarom? Het lukt via DUO niet eens om alle studenten te bereiken die het nodig hebben. Als je geen aanvullende beurs kreeg maar je financiële situatie is veranderd, kun je dat op geen enkele manier bij DUO aankaarten.” De vakbond overweegt om tegen deze regeling te protesteren of om opnieuw rechtszaken te voeren.

Het kabinet verwacht dat studenten de eenmalige tegemoetkoming begin 2024 op hun bankrekening hebben. Overigens ontvangen uitwonende studenten met een basisbeurs dit studiejaar meer geld vanwege de hoge inflatie: 439 in plaats van 275 euro per maand. Maar dat geldt voor iedereen, en niet alleen voor degenen met een aanvullende beurs.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?