Terug naar overzicht

Reactie studenten op Miljoenennota: ‘We komen zo niet rond’

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

Studentenorganisaties zijn kritisch over de Miljoenennota, terwijl universiteiten en hogescholen allang blij zijn dat het demissionaire kabinet de extra investeringen in onderwijs en onderzoek voortzet. Al moet er volgens hen wel méér gebeuren.

LSVb
Het kabinet is de studenten vergeten, meent de Landelijke Studentenvakbond. De aangekondigde armoedemaatregelen zouden hen nauwelijks helpen. De energietoeslag van 400 euro voor studenten vindt de LSVb “karig” en de verhoging van de huurtoeslag gaat aan de meesten voorbij: ze komen daarvoor niet in aanmerking als ze jonger zijn dan 23 of in een onzelfstandige kamer wonen.

Bovendien eindigt volgend studiejaar de tijdelijke verhoging van de basisbeurs voor uitwonenden (164 euro per maand). LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen vat het samen: “De basisbeurs wordt lager en de huren hoger. De uitkomst van die som is vrij simpel: we komen zo niet rond.” 

ISO
Het Interstedelijk Studenten Overleg is bang dat de kansengelijkheid in het geding is. ISO-voorzitter Demi Janssen roept de politieke partijen op om het almaar stijgende collegegeld te maximeren en een renteplafond voor studieleningen te bepalen. “Zo krijgt Prinsjesdag toch nog een positieve draai voor studenten.”

Verder ziet het ISO het aantal hbo-studenten teruglopen. Het waarschuwt dat de hogescholen daardoor minder geld zullen krijgen.

Universiteiten
Universiteitenvereniging UNL constateert dat het demissionaire kabinet de extra investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie voortzet. Daarmee hebben de instellingen het afgelopen jaar “achterstallig onderhoud” gepleegd en honderden extra medewerkers in vaste dienst genomen. “Maar om te zorgen dat universiteiten hun rol voor Nederland kunnen blijven spelen, moet er meer gebeuren. We hebben een beter onderwijsstelsel nodig met een stabielere bekostiging.” 

Het voorstel van de VVD om de accijnsverhoging op diesel en benzine terug te draaien en dit uit de middelen voor het Nationaal Groeifonds te bekostigen, is de universiteiten in het verkeerde keelgat geschoten. “Het fonds is een essentieel onderdeel van de investeringen in onderzoek en innovatie en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Juist om de bestaanszekerheid op lange termijn te kunnen garanderen, is het van belang om het in de huidige omvang te behouden.”

Hogescholen
Het hbo is blij dat het kabinet kansengelijkheid belangrijk vindt: “Hogescholen zijn bij uitstek de springplank voor eerstegeneratiestudenten”, reageert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. Daarom wil hij meer masteropleidingen in het hbo. “Het is belangrijk dat scholieren bij het kiezen van een vervolgstudie weten dat je op het hbo kunt doorstromen naar een master.”

De Vereniging Hogescholen wil dat het om- en bijscholen van volwassenen een wettelijke taak wordt van publiek gefinancierde onderwijsinstellingen. Nu de STAP-subsidies voor cursussen worden stopgezet, moet de overheid snel met nieuwe voorstellen komen om ‘leven lang ontwikkelen’ te bekostigen.

Verder vragen de hogescholen om extra financiering voor kleine opleidingen die belangrijk zijn voor de samenleving, zoals opleidingen tot leraar Duits of wiskunde. Ze willen hun aanbod in alle regio’s van Nederland op peil kunnen houden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?