Terug naar overzicht

Studenten en docenten met elkaar in debat op Prinsjesdag

Prinsjesdagdebat op Avans. Jan van Groos (links) en Nicolas Knoester (rechts)

Op het moment dat Koning Willem-Alexander net klaar was met het voorlezen van de troonrede in Den Haag, stonden eerste- en tweedejaarsstudenten Bestuurskunde in Den Bosch op hun eigen manier stil bij Prinsjesdag. Aan de Onderwijsboulevard vond op dinsdagmiddag het Prinsjesdagdebat plaats, waarin studenten met hun docenten drie stellingen behandelden.

De eerste stelling luidde ‘De Europese Unie (EU) moet bevoegdheden decentraliseren en meer bevoegdheden teruggeven aan de individuele lidstaten’. Daarover ging Nicolas Knoester, tweedejaarsstudent Bestuurskunde en fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Eindhoven, in debat over met Economiedocent Jan van Groos. Hij is tevens fractievoorzitter van de ChristenUnie in Waalwijk.

Immigratie
Al direct vanaf de start werd duidelijk dat de deelnemers op het podium en de luisteraars in de zaal niet alleen waren gekomen omdat het een verplicht onderdeel was. Ze namen het serieus. Nicolas is fel tegen meer bevoegdheden voor de Europese Unie en vindt dat landen zelf mogen bepalen hoe ze wetten en regels maken. Hij benoemt als voorbeelden het Europese verbod op benzineauto’s vanaf 2035, een opgelegde digitale Europese identiteit en wetten rondom immigratiebeleid. ”Daar hebben landen zelf geen inspraak meer over, de EU bepaalt hoe de grenzen bewaakt worden. Dat moet niet zo zijn. Je kunt best samenwerken, maar zonder de EU. Besluitvorming moet zo klein mogelijk gebeuren”, vertelt hij, waarna geroezemoes in de zaal klinkt.

‘Besluitvorming moet zo klein mogelijk gebeuren’

-Nicolas Knoester

Groepsopdrachten
”Daar ben ik het niet mee eens”, reageert Avansdocent Van Groos. ”Samenwerken loont, doe je om er samen beter van te worden. Al lever je wel wat autonomie in. Maar met vrij verkeer van diensten, personen en goederen zijn we groot geworden.” Wanneer in de zaal een reactie van een student komt dat niet ieder land zich aan gemaakte afspraken houdt op het gebied van immigratie, trekt de docent een vergelijking: ”Op Avans doen we aan groepsopdrachten om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Het kan dan zijn dat iemand uit de groep niets doet. Is dat een reden om helemaal te stoppen met groepsopdrachten?” Dat zou volgens Nicolas, die mag reageren, inderdaad zo moeten zijn. ”Ja, want het blijkt niet te werken.”

Focus op andere zaken
De volgende stelling luidde:Het verlagen van de eisen voor het leraarschap en het versnellen van de opleiding van leraren is noodzakelijk om het lerarentekort aan te pakken’. Dat ging tussen Bestuurskundestudent Emma Anink, die kort de Pabo deed, en Avansdocent Koen Vossen. Emma vindt dat de toelatingstoetsen op die opleiding zouden moeten verdwijnen. ”Nu kan het zijn dat je als geslaagde havist niet zomaar op de Pabo komt. Waarom zijn de toelatingseisen er al gelijk als je instroomt? Je hebt vier jaar om te leren. Ik wil niet dat je minder les krijgt en minder goed hoeft te kunnen rekenen, maar dat de focus op andere zaken moet liggen. Zoals de manier waarop je lesgeeft”, betoogt ze.

Koen Vossen en Emma Anink

Theezakje
Daar is docent Koen Vossen het allesbehalve mee eens. Hij wijst op het dalende niveau van docenten in opleiding en een steeds complexer wordende samenleving. Ondanks een lerarentekort, vindt hij niet dat de toelatingseisen minder streng moeten worden. ”Wanneer we leraren hebben die niet de beste van het beste zijn, zien we daarvan het effect op scholieren. Ik vergelijk het vaak met theezakjes. Die worden minder en minder sterk na gebruik. Als je als docent een slap theezakje bent, lever je niet de beste studenten aan. Je moet als docent veel meer weten dan je slimste leerling. Als ik niet kneiterveel weet, kan ik de stof niet uitleggen.”

‘Als je als docent een slap theezakje bent, lever je niet de beste studenten aan’

-Koen Vossen

Minder concentratievermogen
Bij de laatste stelling, die luidde dat er een telefoonverbod in de klassen moest komen in het hbo, blijkt dat bijna niemand in de zaal voor is. Op Bestuurskundestudent en DWARS-lid Joeri van Raaij na. Zijn argument is dat het gebruik van een telefoon in de klas leidt tot minder concentratievermogen en daardoor mindere cijfers. Avansdocent Maarten Dijk vindt juist dat het onderwijs moet kijken naar manieren om er slim gebruik van te maken.

Actuele voorbeelden
Niet alleen Avansstudenten- en docenten woonden de middag bij. Ook Jorrit Jongbloed, raadsgriffier voor de gemeente Eindhoven, was aanwezig. Hij vertelde na afloop van het debat wat hij van de inhoud vond. ”Ik hoorde goede dingen. Zo werd er regelmatig over ”we” gesproken, werden er actuele voorbeelden gebruikt en hoorde ik persoonlijke verhalen. Dat werkt goed in een debat. Ook werden er onderzoeken van het Trimbos bijgehaald. Dat was slim, want zie daar dan maar op terug te komen bij een tegenargument.”

Ook de studenten zelf waren na afloop tevreden over het debat, al was het voor sommigen wel spannend. Om te spreken voor een volle zaal, was iets dat student Emma nog niet eerder deed. ”Ik was bang om gekleineerd te worden. Door de mensen in de zaal en op het podium. Maar dat gebeurde niet, het ging gelukkig goed”, vertelt ze lachend. Ze is blij dat ze deelnam aan het debat over het verlagen van de toelatingseisen van de Pabo. ”Omdat ik daar echt iets van vind en ik vind het belangrijk om mijn mening over te brengen. Debatteren is belangrijk als het om onderwerpen gaat die je aan het hart gaan. En je leert hoe je meningen overbrengt. Dat deed ik hiervoor niet echt, maar misschien beviel dit wel zo goed dat ik over een paar jaar in de Tweed Kamer sta!”, zegt ze met een knipoog.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?