Terug naar overzicht

AMR wil onafhankelijk onderzoek naar eigen applicatieontwikkeling Avans

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de Avans Informatievoorziening (IVA). De IVA, onderdeel van Ambitie 2025 en opgericht als een organisatieonderdeel dat applicaties ontwikkelt en bijhoudt, is nu een paar jaar actief. De raad constateert dat er zorgen zijn over het in eigen huis ontwikkelen van applicaties. Omdat het College van Bestuur (CvB) dat zelf onderzoekt in een Avansbrede review, wordt het initiatiefvoorstel voorlopig niet formeel ingediend door de AMR.

In een informeel gesprek tussen de betrokken partijen waarbij vragen van de AMR over IVA werden besproken, gaf het CvB namelijk tot tevredenheid van de AMR aan hun vragen en zorgen mee te nemen in een bredere review die later dit kalenderjaar plaatsvindt. De medezeggenschapsraad mag daarbij input geven aan de partij die het onderzoek gaat uitvoeren. ‘’Het is voor ons de vraag hoe dat wordt opgepakt, we hebben het formele voorstel altijd achter de hand. Maar we zijn heel bij dat we het op deze manier kunnen doen met het CvB’’, aldus William Aarts. Hij is AMR-lid, voorzitter van de werkgroep Huisvesting & ICT en docent. ‘’Het gaat om het uiteindelijke resultaat.” 

IVA is een tijdelijke organisatie, bestaande uit mensen die werken bij verschillende diensten van Avans, zoals DIF en DMCS. Het doel van IVA is om de ambitie te ondersteunen en mogelijk te maken met Tech & Data. Dit gaat volgens het model Value4Education, waarin alle hoofd- en ondersteunende processen van Avans beschreven zijn en gemanaged worden. Die processen landen vervolgens in verschillende applicaties, die zelf ontwikkeld of ingekocht worden.

Geen oordeel
Aarts vindt het belangrijk om te benadrukken dat het voorstel tot een review geen oordeel is naar het CvB, de IVA-organisatie en de mensen die erin werken. ‘’We stemden destijds in met de Ambitie waar Tech & Data een onderdeel van is en zijn nu een aantal jaar verder. We horen goede en slechte geluiden over IVA. Zo kun je zeggen dat het goed is dat we systemen maken die precies op ons proces zijn afgestemd, maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen of dat wel de juiste weg is. Want moeten we dit wel zelf doen als onderwijsinstelling? Doen we het op de juiste manier? En kunnen we de support voor langere tijd borgen?’’

“Met dit voorstel willen we laten checken of we goed onderweg zijn’’, vertelt hij. Een objectieve blik die analyserend kijkt of de hogeschool de juiste dingen doet op ICT-gebied, is waar het de AMR om gaat. ‘’We willen de motivatie achter keuzes zien, om zo te weten of Avans de middelen effectief inzet. En dat er iets in gang wordt gezet als dat niet zo is. Met een outsider-blik kunnen we zo nodig bijsturen, of juist zien dat we goed op weg zijn.’’

Prioriteit
In een concept van het initiatiefvoorstel, in handen van Punt, staat een aantal vragen. Een van de dingen die de raad wil weten, is of de destijds gemaakte keuze om bepaalde applicaties zoals AvansEduPlatform in eigen beheer te ontwikkelen nog steeds de juiste is. Ook zijn ze benieuwd waarom de ontwikkeling van de ene applicatie, zoals AvansStudyPath, waarin studenten het onderwijsaanbod kunnen inzien en hun modules in kiezen, wordt geprioriteerd boven andere. ‘’Zoals bijvoorbeeld Avans Connect en tools die docenten helpen bij het vormgeven van blended onderwijs. Het kan zijn dat daar een goede afweging achter zit, maar die is voor ons niet duidelijk. We denken dat de organisatie behoefte heeft aan uitleg, zodat men het kan begrijpen en weet waar ze aan toe zijn.’’

Antwoorden
Op een aantal van de vragen kreeg de raad al informeel antwoord tijdens het gesprek met het CvB en de IVA-beheerders. Zo wilde de raad weten wanneer er wel en wanneer niet zelf een applicatie of tool gemaakt wordt. Uit de antwoorden bleek dat het uitgangspunt van Avans is dat een applicatie niet zelf ontwikkeld wordt als er al iets voor op de markt is. ‘’Dat leek me een goed uitgangspunt en was mooi om te horen. We hebben er ook geen oordeel over wat de voorkeur heeft, want je kunt beide kanten op redeneren. Misschien is het in eigen beheer ontwikkelen wel duurder, maar kun je zo zelf meer vormgeven en ben je op de lange termijn minder afhankelijk van softwareleveranciers die ons hun voorwaarden opleggen. Tegelijkertijd roept dat ook weer vragen op, over of we wel de juiste developers kunnen aantrekken in deze competitieve markt.’’

Aarts vervolgt: ‘’In Osiris, een systeem dat we nu inkopen, worden onder andere cijfers vastgelegd. Waarom gaan we dat nu in Avans Study Results doen? Een mogelijk antwoord kan zijn dat als wij iets in Osiris aangepast willen zien, we dat dan eerst aan de leverancier moeten vragen. Dat kan lang duren. Het gaat er in de basis om dat Avans het uitgangspunt ‘niet zelf ontwikkelen, tenzij…’ heeft, maar dat we zien dat we tóch veel zelf ontwikkelen.’’

Het al gevoerde gesprek met de IVA-beheerders vond de AMR goed. Toch is de review niet van tafel. ‘’Omdat we benieuwd zijn naar de gemaakte afwegingen en analyses, die we nooit hebben gezien. Nu we een aantal jaar onderweg zijn met de ambitie, is dit er een logisch moment voor’’, aldus het AMR-lid.

Punt. Of had jij nog wat?

Medewerker

IVA beheerders : "wij van wc eend adviseren wc eend". Wat een overhead! Dit geld had veel beter besteed kunnen worden.

2023-10-23 17:24:53

Henk de Vries

"...maar dat we zien dat we tóch veel zelf ontwikkelen" Dit is feitelijk onjuist. Avans ontwikkelt niet "veel" zelf, alleen de applicaties die niet te koop zijn én die het modulaire onderwijs niet ondersteunen zoals Osiris.

2023-10-23 14:33:41

Meer lezen?