Terug naar overzicht

CPB: Sociaal leenstelsel was zo gek nog niet

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Het Centraal Planbureau (CPB) constateert opnieuw dat het hoger onderwijs niet minder toegankelijk werd na de invoering van het leenstelsel. De instroom is er namelijk niet door veranderd. 

Het CPB heeft een update gemaakt van een eerdere publicatie uit 2020. Net als toen concludeert het bureau dat havisten en vwo’ers na de invoering van het leenstelsel in 2015 niet minder vaak zijn gaan studeren dan voorheen. Dat hun studieschuld hoger zou worden had evenmin effect op hun opleidingskeuze. 

Mbo-4-gediplomeerden zijn ook nu niet meegenomen door het CPB. Volgens een onderzoek van ResearchNed uit 2020 stroomden zij ten tijde van het leenstelsel minder vaak door naar het hbo. Toenmalig onderwijsminister Van Engelshoven noemde dat “een aandachtspunt”.

Terugkeer leenstelsel
In hun aanbevelingen noemen de onderzoekers een “inkomensafhankelijk leenstelsel, met een lange aflossingsperiode en een terugbetalingsuitzondering voor laagverdieners” een “veelbelovende beleidsoptie”. Particuliere bijdragen kunnen daarmee omhoog “zonder de toegang tot het hoger onderwijs te schaden”.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?