Terug naar overzicht

Cobex: student loopt meer dan jaar studievertraging op om principekwestie

Illustratie: Daan van Bommel

Zeven minuten voor de scriptiedeadline hoort een student dat hij een nieuwe begeleider toegewezen heeft gekregen. Die zou in paniek zijn geraakt en te gehaast hebben nagekeken, heeft ze zelf toegegeven, wat resulteerde in een onvoldoende voor de student. Die wil een derde kans en gaat in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex).

Binnen de opleiding International Business worden afstudeerders bij hun scriptie begeleid en beoordeeld door dezelfde persoon. Gedurende het proces kan de begeleider aangeven wat de student moet doen om te slagen. De begeleider van deze student ging Avans verlaten maar zou de studenten nog tot en met de beoordeling begeleiden, was de bedoeling. Door een administratieve fout van Avans moest de begeleider hals over kop weg waardoor meerdere studenten ineens bij andere begeleiders terechtkwamen, die daar niet per se op zaten te wachten.

De nieuwe examinator van de student raakte in paniek door het onverwachte extra werk en moest te gehaast zijn scriptie nakijken. Daardoor is niet te zeggen of de student terecht een onvoldoende heeft gekregen.

Nieuwe beoordeling versus principes
De examencommissie erkent de fout die bij deze student is gemaakt, maar over de oplossing worden beide partijen het niet eens. Zo wil de examencommissie dat de scriptie van de student opnieuw beoordeeld wordt. “We vinden een herkansing geen passende schikking omdat de kans om een goede scriptie te schrijven niet is beïnvloed. Wat rechtgezet moet worden is het nakijkwerk”, aldus de examencommissie. Maar dat wil de student niet om twee redenen: “Ik wil begeleid en beoordeeld worden door dezelfde persoon, zoals iedere student van mijn opleiding. Het is voor mij een principekwestie dat alle studenten gelijk behandeld moeten worden.” 

De voorzitter van Cobex kijkt de student verbaasd aan. “Ik ben hier sinds 2009 en heb dit nog nooit meegemaakt”, vertelt ze. “Het is een bijzondere kwestie omdat het nu alles of niets is door de schikking van de examencommissie niet aan te nemen.” Ook vraagt de voorzitter zich af waarom de student er niet op vertrouwt dat zijn scriptie goed genoeg is voor een nieuwe beoordeling. Als zijn verzoek voor een derde kans gegrond wordt verklaard, loopt de student meer dan een jaar studievertraging op. Als hij de schikking aanneemt zal de vertraging niet zo groot zijn. 

Gelijke behandeling
De student vindt zijn principes belangrijker, legt hij uit. “Avans heeft zich niet aan de deadline gehouden om me tijdig te informeren over een nieuwe begeleider. Daarnaast is de hogeschool ook niet transparant geweest over het vertrek van mijn toenmalige begeleider. Als ik me aan bepaalde voorwaarden moet houden, dan moet de school dat ook. Het kan niet zo zijn dat ik door fouten van Avans anders behandeld word dan mijn medestudenten.”

Cobex acht het beroep van de student gegrond. Dat betekent dat de examencommissie opnieuw naar het verzoek van de student moet kijken en een nieuw besluit moet nemen.

Punt. Of had jij nog wat?

Tim

Dus gelijkheidsbeginsel weegt hier zwaarder dan toetsbetrouwbaarheid? Immers: begeleider is ook beoordelaar en 4-ogen principe is dus niet toegepast. Ik zou de toetsbetrouwbaarheid veel belangrijker achten.

2023-10-27 09:22:27

Meer lezen?