Terug naar overzicht

Tweede Kamer: vliegtuigen, woningen of allebei?

Lotte Verheul
Illustratie: Lotte Verheul

Moet luchthaven Schiphol krimpen voordat er in de omgeving meer studentenwoningen kunnen komen? Of zijn de bouwregels nu te streng? De Tweede Kamer is er nog niet uit.

De wooncrisis woedt voort en gisteravond ging de Tweede Kamer erover in debat. Het ging onder meer over huurprijzen, migranten en bouwregels, maar ook het gebrek aan studentenwoningen kwam ter sprake. 

Kamerlid Eva van Esch (PvdD) vroeg bijvoorbeeld aandacht voor “de student die wil beginnen aan zijn zelfstandige leven, die hoopvol de wereld tegemoet treedt, maar wiens zelfvertrouwen meteen een knauw krijgt door de talloze afwijzingen op hospiteeravonden”.

Er is momenteel een tekort van zo’n 24 duizend studentenwoningen, en het kan nog flink oplopen. De oplossing is dus bouwen, maar waar moeten die nieuwe studentenwoningen dan komen? Soms staan er regels in de weg. 

Kronenburg
In de Amstelveense wijk Kronenburg kunnen bijvoorbeeld drieduizend nieuwe woningen worden gebouwd, maar volgens de regels – en de rechter – is de geluidsoverlast van Schiphol te groot. “Het is echter de politiek zelf die hier in de weg lijkt te staan”, zei Faissal Boulakjar (D66). “VVD-minister Harbers lijkt te kiezen voor vliegtuigen in plaats van woningen.”

VVD-Kamerlid Peter de Groot zag de tegenstelling niet. “Ik denk dat we veel makkelijker en sneller studentenwoningen kunnen bouwen in Kronenburg, maar zeker ook op heel veel andere plekken in het land, als we meer regels wegnemen.”

Van Esch (PvdD) wilde iets preciezer weten wat D66 wil: gaat Schiphol straks krimpen om studentenwoningen mogelijk te maken? “Ik ben wel benieuwd of D66 daarvoor kiest, want dan kunnen we die mooie studentenwoningen makkelijker en beter realiseren.”

“Ik probeer te voorkomen dat we hier een luchtvaartdebat gaan houden, maar D66 is inderdaad voorstander van de krimp van Schiphol”, aldus Boulakjar. Wel nuanceerde hij zijn eigen kritiek op ‘vliegtuigen in plaats van woningen’. “Die tegenstelling tussen vliegtuigen en woningen is er wat mij betreft niet, ook niet wat betreft de studenten. Met slimmer en ‘geluidsadaptief’ bouwen kun je ervoor zorgen dat die drieduizend woningen er gaan komen.” 

Dat ziet Van Esch anders. Er zijn nu eenmaal geluidsregels. “Die geluidsregels zouden we zeker als Kamer moeten respecteren, evenals deze minister. Wat de Partij voor de Dieren betreft houden we ons gewoon aan de wet.” Ze vroeg Boulakjar nogmaals of hij wil dat de luchthaven inkrimpt.

Boulakjar: “Jazeker, Schiphol gaat krimpen. D66 is voorstander daarvan. Dus daarover geen discussie. Maar de studenten willen nu die woningen en dus niet pas als Schiphol over jaren is ingekrompen.”

Hotel
Dat er iets moet gebeuren, staat voor zo ongeveer alle partijen wel vast. Marieke Koekkoek (Volt) somde enkele problemen van de woningnood onder studenten op: “Het zorgt voor veel stress en onnodig lange reistijden. Uit wanhoop accepteren studenten te dure en slecht onderhouden kamers. Met name internationale studenten betalen vaak veel te veel voor een te kleine kamer.” 

Een van de punten is volgens Volt dat aanbieders gebruikmaken van een hotelvergunning om huurregels te omzeilen. “Dit is al jaren een probleem en al jaren roepen partijen dat dit toch niet kan. Toch zien we steeds nieuwe projecten afgerond worden. Het gaat om woningen waarin je maar een jaar mag blijven wonen. Dat is geen houdbare oplossing.” 

Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) antwoordt donderdag op de vragen en kritiek van de Tweede Kamer.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?