Terug naar overzicht

Geen nieuwe instroom Indonesische studenten bij Verpleegkunde Avans+

Het gebouw van Avans+ in Breda

Avans+ stopt met de opleiding Verpleegkunde voor studenten uit Indonesië. De circa tweehonderd zittende studenten maken het traject af, maar er komen geen nieuwe Indonesische studenten naar Nederland om de opleiding te volgen, maakt Avans+ vandaag bekend.

Dat besluit heeft Avans+ genomen in overleg met haar aandeelhouder, het College van Bestuur van Avans Hogeschool. De huidige studenten, betrokken zorginstellingen en andere betrokkenen zijn al op de hoogte gesteld. Op korte termijn gaat Avans+ met de studenten en de zorgaanbieders in gesprek om het besluit toe te lichten. Daarnaast praat de opleider met alle individuele studenten over hun wensen. Daarbij kan bijvoorbeeld besproken worden of ze door willen gaan met de opleiding. Ook gaat Avans+ maatwerk bieden.

Eind oktober zond actualiteitenprogramma EenVandaag drie reportages uit over het opleidingstraject dat de Indonesische verpleegkundigen volgen bij Avans+. Volgens het programma zijn de studenten onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald. In een reactie zei Avans+ het te betreuren dat sommige studenten nadelige gevolgen ondervinden. Ook is de opleider “geschrokken van een aantal zaken die in de uitzending worden benoemd en die pas later bij ons bekend zijn geworden en zelfs tot op heden bij ons onbekend waren.”

Niet verstandig
Avans+ maakt nu bekend dat nieuwe Indonesische studenten niet meer kunnen instromen in de opleiding Verpleegkunde. “Ondanks dat studenten en zorginstellingen hiervoor belangstelling hebben, vindt Avans+ het niet verstandig en haalbaar (…). Het is begrijpelijk dat dit gezien hun wens om een opleiding in Nederland te volgen tot teleurstelling zal leiden. Maar Avans+ vindt het ook belangrijk om naar deze groep duidelijkheid te scheppen”, is te lezen.

De oorspronkelijke doelstelling, Indonesische studenten voor het Nederlandse bachelordiploma opleiden en daarmee een bijdrage leveren aan de zorg in Indonesië en Nederland, is volgens Avans+ niet langer haalbaar. Dat komt deels door de taal- en cultuurbarrière, “die in de praktijk een te grote uitdaging blijkt”.

“Daarnaast sluit Avans+ haar ogen niet voor de persoonlijke gevolgen bij sommige studenten die in diverse media naar voren zijn gekomen, met name waar het gaat om onduidelijkheden in het wervingsproces en de soms geschetste verwachtingen richting Indonesische studenten”, schrijft de opleider.

Punt. Of had jij nog wat?

Ben de Bree

Een tenenkrommende 4e afl. EenVandaag 161123 gewijd aan deze affaire met in de hoofdrollen: Avans+, de VVD'ers Fred Teeven & Rita Verdonk, Iomema en de IND. Kitty Jong (vice-voorzitter FNV): "Ik vind dit echt gruwelijk. Het is pervers"".

2023-11-20 18:36:50

Ben de Bree

Heel vreemd, dat in een vorig bericht letterlijk wordt geschreven: 'Anders dan in de uitzending (EenVandaag) wordt gesuggereerd'. EenVandaag: gedegen journalistiek, dat grondig onderzoekt en verifieert, en nooit suggereert !

2023-11-09 17:30:57

Meer lezen?