Terug naar overzicht

Instroom hbo blijft op peil

Voor het eerst in drie jaar blijft de landelijke instroom in het hbo vrijwel stabiel. Bij de bacheloropleidingen schreven zich 3 procent minder eerstejaars in, maar de master- en de ad-opleidingen maakten dit verlies bijna goed. 

De tweejarige associate degree-opleidingen groeien nog steeds als kool. Die telden in oktober 2.200 nieuwe eerstejaars, blijkt uit voorlopige cijfers van de hogescholen. Dat is 21 procent meer dan in collegejaar 2022-2023. Bij de masterstudies gingen er 6.500 eerstejaars van start: 7 procent meer dan vorig studiejaar.

Minder goed nieuws is er voor de tekortsectoren bèta-techniek, gezondheidszorg en onderwijs. Zij zagen de instroom dalen met respectievelijk 6 procent, 3,5 procent en 0,5 procent.

Meer vwo’ers
Er kwamen ongeveer evenveel havisten als vorig jaar naar het hbo. Het aantal mbo’ers daalde licht en het aantal vwo’ers steeg met ongeveer 7 procent. Overigens hopen zowel de universiteiten als de hogescholen dat vwo’ers vaker voor het hbo zullen kiezen. Ook demissionair minister Robbert Dijkgraaf zou dat fijn vinden. Hij heeft onlangs nog een brief aan studiekiezers gestuurd waarin hij het beroepsonderwijs aanprijst.

Er zijn dit jaar zo’n tienduizend internationale eerstejaars in het hbo: iets minder Europeanen dan vorig jaar, maar wel iets meer studenten uit de rest van de wereld. Alles bij elkaar telt het hbo 107.400 eerstejaars en dat zijn er 300 minder dan vorig jaar.

Krimp
Het zijn voorlopige cijfers. De definitieve tellingen voor dit studiejaar worden in februari bekendgemaakt. Dan komen er ook gegevens per hogeschool beschikbaar.

De Vereniging Hogescholen noemt nog geen cijfers over de ouderejaars. Een aantal hogescholen krimpt momenteel omdat er meer ouderejaars uitvallen dan voorheen. Voorzitter Jopie Nooren van de Hogeschool van Amsterdam schreef vorige maand in de Volkskrant dat 7 procent niet is teruggekeerd in de collegebanken. Dat zou vooral te maken hebben met hun moeilijke financiële situatie. Veel hbo-studenten gaan als eerste uit hun gezin naar het hbo en kunnen weinig steun krijgen van hun ouders.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?