Terug naar overzicht

Internationals aan universiteiten voelen kille wind

Illustratie: Daan van Bommel

Veel internationals aan Nederlandse universiteiten voelen zich nu minder welkom dan toen ze hier aankwamen, blijkt uit een peiling van zes universiteitsbladen. Dat heeft vooral te maken met het politieke debat over migratie.

In totaal vulden 1.330 studenten en werknemers in Groningen, Utrecht, Nijmegen, Delft, Wageningen en Twente de enquête in. Ruim 70 procent zegt dat ze zich welkom voelden toen ze in Nederland aankwamen, maar dat geldt nu nog maar voor 55 procent. Het aandeel geënquêteerden dat zich ongewenst voelt, steeg van 16,5 procent bij aankomst naar 25 procent nu.

Bijna de helft noemt als reden dat er in de Nederlandse politiek steeds negatiever wordt gesproken over internationals. Ongeveer 30 procent overweegt uit Nederland te vertrekken vanwege het huidige internationaliseringsdebat.

Schokkend
Een Duitse onderzoeker bij de Utrechtse faculteit geesteswetenschappen noemt het in DUB “schokkend om te constateren dat het discours de afgelopen vijf jaar is veranderd van een positief ideologische kijk op internationalisering naar een ideologische afwijzing van internationalisering, alsof het de bron is van alle maatschappelijke problemen, van de huizencrisis tot de werkdruk op universiteiten”.

Optimistisch
Niet iedereen is even pessimistisch. In de Groningse UKrant, die het initiatief nam voor de peiling, zegt een Canadese docent dat ze nog lang niet aan vertrek denkt: “Ik ben optimistisch dat deze discussie over internationals iets tijdelijks is, dat men gewend raakt aan de toename van Engelssprekende mensen en dat de huizencrisis wordt opgelost. En daarnaast is de universitaire gemeenschap heel open. Dus er is voor ons genoeg reden om te blijven.”

Vandaag gaat Nederland naar de stembus. Vooral partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum willen de internationalisering van het hoger onderwijs en onderzoek flink terugdringen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?