Terug naar overzicht

Zuyd Hogeschool wil juist extra werven in het buitenland

Lotte Verheul
Illustratie: Lotte Verheul

De politiek wil er minder, maar Zuyd Hogeschool wil juist meer buitenlandse studenten. “We zijn niet doof voor de weerstand, maar het is onze plicht”, zegt collegevoorzitter André Postema.

Eerst vond de Tweede Kamer dat het hoger onderwijs moest stoppen met het werven van buitenlandse studenten, in afwachting van een wetsvoorstel dat de instroom van internationals moet regelen. En toen kwamen de verkiezingen, die een duidelijke meerderheid hebben opgeleverd voor het beperken van studiemigratie.

André Postema is daar niet doof voor. De nieuwe bestuursvoorzitter van Zuyd vind het wel degelijk belangrijk dat de “onbalans” in de internationalisering wordt aangepakt. “In bepaalde steden zijn grote tekorten aan woonruimte. Maar die hebben we hier in Limburg niet. Steden als Roermond, Heerlen en Sittard willen deze studenten graag huisvesten.”

Waarom wilt u extra buitenlandse studenten werven?
“De minister heeft van meet af aan gezegd dat Nederland open moet blijven voor mensen die in de tekortsectoren willen studeren. Zuyd werft natuurlijk in Limburg, in de rest van Nederland en in de regio’s om ons heen in België en Duitsland. Alleen voor heel specifieke tekortberoepen gaan we verder kijken in Europa. Daarbij moet je denken aan opleidingen op het gebied van procestechniek, chemie en ict. Het gaat dan vooral om Midden- en Zuid-Europa, omdat we daar de meeste kans maken. De Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk zijn juist zelf actief op zoek naar studenten uit het buitenland.”

Om hoeveel studenten extra gaat het precies?
“Enkele honderden per jaar. Dat komt bovenop de 1500 buitenlandse studenten die we nu al hebben, zo’n twaalf procent van de 13.500 studenten. Dat past in onze nieuwe strategie.”

Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze studenten na hun opleiding ook echt hier aan het werk gaan?
“Daar heeft het hbo een goede reputatie in. In de bacheloropleidingen komen studenten veel in contact met het werkveld door stages en praktijkgericht onderzoek. Zeventig procent van al onze studenten blijft in de regio werken. Hoe hoog dat percentage precies is voor buitenlandse studenten weten we nu nog niet, maar dat gaan we wel bijhouden.”

Gaat u buitenlandse studenten ook Nederlands leren?
“Zeker! In de techniek en ict is Engels de voertaal, maar we willen buitenlandse studenten ook kennis laten maken met de Nederlandse taal en cultuur.”

Een paar maanden geleden schreef u nog in een blog dat u de weerstand tegen de internationalisering wel begrijpt, gezien de druk op de woningmarkt en het onderwijs. Begrijpt u in dat licht waarom mensen op partijen als PVV en NSC hebben gestemd?
“Ik vind het belangrijk dat die mensen gehoord worden. Dat wil niet zeggen dat je het met alles eens hoeft te zijn. Wij laten zien dat we hier niet doof voor zijn door onze zaken goed op orde te hebben. We werven selectief. Ik vertrouw erop dat politici zullen inzien dat wij de plicht hebben om Limburg van goed opgeleide professionals te voorzien.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?