Terug naar overzicht

ISO helpt formatie met ‘studentenregeerakkoord’ 

Illustratie: Esmee Rops
Illustratie: Esmee Rops

Een hogere basisbeurs, minder snel stijgend collegegeld, geen BSA meer… Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wil de formerende partijen een handje helpen met tien voorstellen. Maar sommige zijn meteen weggestemd.

Er moet een verplichte stagevergoeding komen. Dat is een van de punten in het studentenregeerakkoord dat het ISO dinsdag aan de Tweede Kamer aanbood. Een uur later nam de Kamer een motie aan om dit plan te onderzoeken. 

Het is weliswaar toeval dat de studentenorganisatie haar plannen aanbood op de dag dat er ook over deze motie gestemd werd. Maar het tekent de pragmatische manier waarop het ISO het studentenbelang vertegenwoordigt: met haalbare plannen. “Wij zijn graag realistisch”, zegt ISO-bestuurslid Jorgen Blom.

Het ISO heeft nu tien punten op een rij gezet, die zomaar in een regeerakkoord zouden kunnen staan. De studenten willen bijvoorbeeld een beter onderbouwd studieadvies, dat bovendien niet meer bindend is. Wie de puntennorm niet haalt, krijgt in het tweede jaar alsnog de kans. Het wijkt niet eens zoveel af van plannen waar de minister van Onderwijs aan werkt.

Het collegegeld hoeft van het ISO niet te verdwijnen. Het voorstel in het studentenregeerakkoord: laat het tarief nooit sterker stijgen dan met 2 procent per jaar. Gisteren bleek dat veel partijen het idee steunen, maar een SP-motie van die strekking haalde geen meerderheid. Dat geldt ook voor het voorstel (en het ISO-plan) om de tijdelijke verhoging van de basisbeurs permanent te maken. 

Verder wil het ISO dat studenten in de medezeggenschap een hogere vergoeding krijgen. De motie hierover werd – ondanks de steun van tien Kamerfracties – gisteren niet aangenomen. Vooral dit was een teleurstelling voor Blom. “Voor deze motie hadden we graag een meerderheid gezien.” 

Een iets ingrijpender punt van het ISO is om opleidingen in het hoger onderwijs een jaar langer te bekostigen voor hun studenten, of zoals het in het jargon heet: voor de nominale studieduur plus één jaar. Een vierjarige opleiding krijgt dan vijf jaar bekostiging. “Dan worden opleidingen niet financieel gedupeerd door een student die van opleiding verandert of langer over de studie doet”, legt Blom uit.

Het ISO hoopt dat een volgend kabinet een uitgebreid hoofdstuk aan het hoger onderwijs wijdt, met daarin ook plannen voor het verbeteren van het studentenwelzijn. Er zou bijvoorbeeld meer aandacht moeten komen voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben. En een wettelijk vastgelegde zorgplicht van onderwijsinstellingen richting hun studenten.

Ook op dit punt heeft het ISO het tij mee: veel partijen in de Tweede Kamer verklaarden zich daar dinsdag voorstander van. Van SP, GroenLinks-PvdA en Volt tot CDA en BBB. Maar klaar is het ISO nog niet, want ook op dit punt ontstond nog geen meerderheid. “Nog genoeg werk aan de winkel”, constateert Blom.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?