Terug naar overzicht

21 promotiebeurzen voor hbo-docenten

Lotte Verheul
Illustratie: Lotte Verheul

Onderzoeksfinancier NWO geeft 21 hbo-docenten en drie vo-docenten een promotiebeurs. Daarmee kunnen ze vijf jaar lang maximaal twee dagen per week aan hun onderzoek werken. Bij Avans heeft docent Jeroen de Haas de beurs gekregen voor zijn onderzoek ‘Understanding Software: Towards an Analytic Ontology of Computational Artefacts’.

De winnaars van de tweede aanvraagronde in 2023 zijn vandaag bekendgemaakt. De onderwerpen waarop ze promoveren zijn divers. Wat is de relatie tussen online pesten en suïcide onder adolescenten? Hoe kun je mannen met prostaatkanker motiveren om meer aan lichaamsbeweging te doen en daarmee hun overlevingskansen te vergroten? Een andere docent doet onderzoek naar de morele weerbaarheid en ethiek van ambtenaren.

Beter onderwijs
De promotiebeurzen bestaan sinds 2011 en worden elk half jaar toegekend. Bij een school waar ook gepromoveerde docenten rondlopen is het onderwijs beter, is de gedachte achter de beurs. Het ministerie van OCW steekt er jaarlijks 9 miljoen euro in. Van kandidaten wordt verwacht dat ze voor de helft van hun tijd blijven lesgeven en dat ze na hun promotie nog ten minste twee jaar werkzaam zijn in het onderwijs.

De beurzen zijn bedoeld voor docenten uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en uit het mbo en hbo. Deze keer gaan ze bijna allemaal naar hbo-docenten. De Hogeschool van Amsterdam, Fontys, Inholland en de HAN tellen meer dan één winnaar.

Toegekende promotiebeurzen per instelling, tweede aanvraagronde 2023

Fontys Hogeschool3
Hogeschool van Amsterdam3
HAN University of Applied Sciences2
Aeres Groep1
Avans Hogeschool1
Christelijke Hogeschool Ede1
Hogeschool InHolland Amsterdam1
Hogeschool InHolland Delft1
Hogeschool Leiden1
Hogeschool Rotterdam1
Hogeschool Windesheim1
Hotelschool Den Haag1
HZ University of Applied Sciences1
ISW Hoogeland1
Jacob-Roelandslyceum1
NHL Stenden Hogeschool1
OVO Zaanstad1
Thomas More Hogeschool1
Zuyd Hogeschool1

In een evaluatie uit 2018 staat dat ruim de helft van de aanvragen van hbo-docenten kwam. Dertig procent werd gehonoreerd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?