Terug naar overzicht

Shane Pattipeilohy nieuwe voorzitter studentgeleding AMR

De AMR, met Shane op de voorste rij met hoed

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft een nieuwe voorzitter voor de studentgeleding. Shane Pattipeilohy, laatstejaarsstudent Business Innovation in Den Bosch, behaalde een meerderheid van de stemmen. ”Ik ben niet op mijn mondje gevallen en blijf mijn authentieke zelf.”

Shane Pattipeilohy volgt Luke Govers op, die zijn werkzaamheden neerlegt omdat hij zijn afstudeeropdracht bij het College van Bestuur niet kan combineren met zijn werk als voorzitter. Shane is ook verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur en is blij dat is verkozen als voorzitter van de studentgeleding. Hij heeft namelijk genoeg punten die hij wil verbeteren of waar hij meer aandacht voor wil binnen de AMR. Welke thema’s hij belangrijk vindt, dreunt hij zonder moeite op. Op één staat het thema diversiteit en inclusie. ‘’Dat vind ik heel belangrijk. Andere raadsleden hebben vaak geen idee hoe ze met dat onderwerp om moeten gaan. Voor velen is dat nieuw. Ook het thema mentale gezondheid staat hoog op mijn lijstje en dan vooral hoe het College van Bestuur (CvB) omgaat met de vitaliteit van iedereen op de hogeschool. En ik wil me focussen op de dalende instroomcijfers en toenemende uitstroomcijfers. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling’’, vertelt de Avansstudent.

Relevant blijven als hbo
Daarnaast wil Shane dat Avans aandacht schenkt aan het relevant blijven als onderwijsinstelling. ‘’De universiteit is voor onderzoek, het mbo voor werken met de handen. Het hoger onderwijs zit daar nu tegenin. Vanuit het CvB zie ik onvoldoende terugkomen wat wij zijn en wat Avans anderen wil meegeven.’’ Ook wil de kersverse studentvoorzitter kijken naar de drukke agenda van de raad en hoe dat beter ingericht kan worden.

Kritisch
Shane, die bestuurservaring opdeed bij gezondheidsorganisatie MIND Us en politieke partij JONG, is kritisch op zijn collega-raadsleden. Hij vindt dat het vuur bij AMR-leden ontbreekt en wil dat weer aanwakkeren. ‘’Bij zowel student- als docentleden. We hebben een combinatie van mensen die er al lang zitten en heel gepassioneerd zijn, met nieuwe leden met een frisse blik. Maar hun stem wordt niet altijd gehoord en daar wil ik wat aan doen. Samen met de studenten wil ik onderzoeken hoe we de stem van de studentengeleding beter kunnen laten horen.”

Shane tijdens zijn campagne voor JONG in 2021

Ook wil Shane bijdragen aan het groepsproces van de hele raad. ‘’De voorzitter van de raad moet momenteel veel ballen in de lucht houden, maar aanvoelen wie in de groep wat wil toevoegen ontbreekt nog weleens. Daardoor krijgen enthousiaste leden uit de medewerkersgeleding een podium en wordt de studentgeleding soms neergezet als lui of inactief. Dat is niet zo, de studenten zijn juist heel betrokken, maar plenair houden ze hun mond omdat medewerkers dan al hun mening hebben gegeven. Dat is voor studenten een lastige situatie.’’

Niet op mondje gevallen
De laatstejaarsstudent beseft dat zijn woorden best wat teweeg kunnen gaan brengen, maar volgens hem is dat juist de reden dat hij is verkozen. Want ook in zijn pitch die hij deed tijdens het verkiezingsproces, vertelde hij hierover. ‘’Ik ben niet op mijn mondje gevallen en blijf mijn authentieke zelf. Dit is mijn karakter. Zo doe ik tegen de AMR, maar ook tegen de koningin. Ik wil werken vanuit gelijkwaardigheid en als iets niet klopt, laat ik dat weten. Al moet je het wel samen doen en soms een middenweg zoeken.’’

In de vijf maanden die Shane waarschijnlijk voorzitter is van de studentgeleding – daarna studeert hij af op Avans – hoopt hij de verbinding tussen de raadsleden te vergroten. Dat probeert hij te doen met bijvoorbeeld borrels en het vieren van verjaardagen. ‘’Maar drama hoort er ook een beetje bij, net als bij de gemeenteraad. En als dat plaatsvindt, vind ik dat je na een tijdje ook weer met elkaar door moet.’’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?