Terug naar overzicht

Veel Vici-beurzen naar vrouwen

Joris Habraken
Illustratie: Joris Habraken

Van de 35 Vici-beurzen die wetenschapsfinancier NWO vandaag toekent aan toponderzoekers, gaan er twintig naar vrouwen. In totaal waren er 337 aanvragen ingediend.

De Vici-beurs van maximaal 1,5 miljoen euro is bedoeld voor ‘gevorderde’ wetenschappers, die met hun onderzoeksgroep vijf jaar aan de slag kunnen. Ze doen bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe batterijen zonder zeldzame metalen, de bron van allergieën bij kinderen, grote culturele transformaties in de middeleeuwen en naar het ontstaan van het eerste leven op aarde. 

AI
Er gaat ook veel geld naar AI-onderzoek: de ene beurswinnaar wil de rekenkracht ervan gebruiken voor “baanbrekende inzichten” in de wis- en natuurkunde; de ander wil ermee onderzoeken hoe ons brein voorspellingen maakt. Een derde wil AI inzetten voor het maken van betrouwbaarder literatuurstudies in de wetenschap. 

Twee Vici-beurzen gaan naar wetenschappers van de Leidse Sterrewacht die onderzoek doen “mysterieuze superzware zwarte gaten” en naar de sterrenwind die de atmosfeer van exoplaneten wegwaait. 

Foto via: Hoger Onderwijs Persbureau

11 procent toegekend
Voor deze Vici-ronde kreeg NWO 337 vooraanmeldingen binnen. 110 onderzoekers mochten een uitgebreide aanvraag schrijven en uiteindelijk kreeg 11 procent een beurs. Vorig jaar werd nog 13 procent van de aanvragen gehonoreerd. 

Met twintig Vici-beurzen zijn vrouwelijke onderzoekers goed vertegenwoordigd dit jaar. Mannen dienden meer aanvragen in, maar waren minder succesvol: 8 procent kreeg een beurs, tegen 14 procent van de vrouwen.

Recent rekenden drie hoogleraren uit dat bij de Veni-beurs voor recent gepromoveerde onderzoekers vrouwen door de jaren heen een grotere kans hebben dan mannen. Het lijkt erop dat NWO is doorgeschoten bij het wegwerken van de achterstand van vrouwen, stelden de drie. Voor de Vici-beurs konden ze dat niet aantonen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?