Terug naar overzicht

Inspectie verwijt TU Delft wanbeheer: ‘Zorg voor medewerkers verwaarloosd’

Afbeelding ter illustratie, niet de TU Delft

Aan de TU Delft is een “verhoogd risico op sociale onveiligheid”, meent de Inspectie van het Onderwijs. Maar dat oordeel is te hard, vinden het bestuur en de raad van toezicht. Ze overwegen naar de rechter te stappen.

Vandaag hield de universiteit een bijeenkomst voor medewerkers. Het bestuur wilde niet dat zij het nieuws over het inspectierapport uit de krant moesten vernemen, schrijft universiteitsblad Delta. 

Bovendien heeft de universiteit het rapport zelf naar buiten gebracht, nog voordat de inspectie het op haar website heeft gezet. Dat is ongebruikelijk, maar het bestuur wil de kritiek kennelijk niet afwachten.

Verwaarlozing
“De zorg voor medewerkers wordt verwaarloosd”, staat in het rapport. “Het gaat niet om geïsoleerde incidenten, maar om een patroon waarbij verwaarlozing van de zorg kan blijven bestaan.” Er zou sprake zijn van ‘wanbeheer’ op het gebied van sociale veiligheid. “Deze uitkomst geeft de inspectie reden tot grote zorg.” 

Medewerkers durven hun problemen niet te melden, het bestuur verzuimt maatregelen te nemen, tekortkomingen in het personeelsbeleid blijven bestaan en ook de raad van toezicht faalt in zijn taak op dit gebied, staat in het rapport.

Na een oproep kreeg de inspectie 148 meldingen van medewerkers binnen over sociale onveiligheid. Het ging vooral om intimidatie in allerlei vormen, zoals schreeuwen, dreigen met consequenties en grove opmerkingen. Uitsluiting en seksisme kwamen ook voor. Zestien melders spraken van racisme.

“Ondeugdelijk”
Het bestuur en de raad van toezicht hekelen de kwaliteit van het onderzoek. “Zonder de signalen in het Inspectierapport tekort te willen doen”, staat in een reactie, “constateert TU Delft dat het onderliggende onderzoek van de inspectie ondeugdelijk is.” 

In het rapport zouden “onjuiste, incomplete en niet of slecht onderbouwde verwijten” staan aan de universiteit, bepaalde medewerkers en bestuurders. De schade daarvan zou onaanvaardbaar zijn.

Dus meent de universiteit dat het rapport in strijd is “met de beginselen van legaliteit, rechtszekerheid en zorgvuldigheid, en ook met die van evenredigheid en proportionaliteit”. Dat zou aanleiding zijn om het inspectierapport aan de rechter voor te leggen.

Dat had ook vooraf gekund, laat een woordvoerder van de inspectie desgevraagd weten. De universiteit had de rechter kunnen vragen om publicatie van het rapport tegen te houden. “Daar hebben ze blijkbaar niet voor gekozen.”

Financiën

De inspectie keek in dit onderzoek ook naar de financiën van de universiteit, waar dagblad NRC onlangs nog over schreef. De inspectie meent echter dat er geen sprake is van wanbeheer of zelfverrijking. “Wel hebben we vastgesteld dat de financiële omvang en risico’s (…) voor de TU Delft als geheel niet scherp in beeld waren binnen het college van bestuur, de auditcommissie en de raad van toezicht”, staat in het rapport.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?