Terug naar overzicht

Philippe Raets ontslagen als voorzitter College van Bestuur Avans

De Raad van Toezicht (RvT)van Avans heeft gisteren het besluit genomen tot het ontslag van Raets. Dat is te lezen op Avans Intranet.

“Het is een ingrijpend besluit, voor zowel Philippe als voor Avans. Ik neem jullie in dit bericht daarom mee in het proces dat hieraan vooraf is gegaan, de overwegingen van de Raad van Toezicht en ik geef een korte doorkijk naar hoe nu verder”, schrijft John Jorritsma, voorzitter van de RvT, in het bericht.

“In maart 2023 is Philippe wegens ziekte uitgevallen”, vervolgt Jorritsma. “Vanaf dat moment zijn we als Raad van Toezicht op regelmatige basis met Philippe en zijn adviseurs in contact gebleven over zijn herstel. Helaas bestaat er geen reëel uitzicht op terugkeer in zijn rol als voorzitter van het College van Bestuur.

Avans is een sterke en grote organisatie met een maatschappelijk hart. Een organisatie die ook de nodige uitdagingen heeft aan te gaan. Deze uitdagingen vragen een sterk en solide College van Bestuur dat langjarig richting, sturing en continuïteit kan geven. We hebben daarom deze keuze moeten maken, zodat we ook de procedure in gang kunnen zetten voor het werven van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Ons doel is deze met de start van het nieuwe studiejaar 2024-2025 aan boord te hebben.

We danken Philippe voor zijn inzet voor Avans en wensen hem veel sterkte met zijn gezondheid.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?