Terug naar overzicht

Afgestudeerde hbo’ers vinden snel werk

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

Anderhalf jaar na afstuderen heeft de overgrote meerderheid van de hbo’ers een baan, blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral in het onderwijs hoeven ze niet lang naar werk te zoeken.

Met een diploma van de pabo op zak ben je verzekerd van een baan. Er is helemaal geen werkloosheid onder pas afgestudeerde onderwijzers, blijkt uit cijfers van het Maastrichtse onderzoeksbureau ROA.

Dat is na de opleiding beeldende kunst en vormgeving anders. Van de afgestudeerde kunstenaars en designers is vijf procent werkloos. Dat is overigens een halvering ten opzichte van het jaar ervoor.

De Vereniging Hogescholen meldt zelf een werkloosheidspercentage van 2,8 procent onder hbo-afgestudeerden, maar dat is inclusief de deeltijdstudenten. Die hebben meestal al een baan terwijl ze studeren.

Voltijd en deeltijd
Op verzoek heeft het ROA het uitgesplitst. Van de voltijd-bachelors is 3,2 procent anderhalf jaar na afstuderen werkloos. Dat is een flink verschil met de deeltijders, van wie slechts 0,8 procent thuis op de bank zit.

Er is krapte op de arbeidsmarkt. Achter de komma kruipt de werkloosheid omhoog, maar al drie jaar is die tamelijk laag, vergeleken met de jaren ervoor.

© HOP. Bron: ROA.

Ongeveer 90 procent van alle hbo-studenten (deeltijd en voltijd bij elkaar) heeft binnen drie maanden werk gevonden, aldus de Vereniging Hogescholen. In het onderwijs gaat het het snelst, terwijl de kunststudenten wat meer moeite moeten doen.

Van de 422 duizend ingeschreven hbo-bachelorstudenten volgen 371 duizend een voltijdopleiding. Dat is dus het leeuwendeel. Het zijn vervolgopleidingen voor jongeren na mbo, havo of vwo. De rest volgt de opleiding meestal naast een baan.

Onder de 15 duizend hbo-masterstudenten ligt de verhouding anders: van hen volgt twee derde een deeltijdvariant. Aan de tweejarige Ad-opleidingen, die een brug slaan tussen mbo en hbo, volgen 11 van de 25 duizend studenten het onderwijs in deeltijd. Voor het risico op werkloosheid maakt het veel verschil.

© HOP. Bron: ROA.

Zo gaat het ook met het salaris. Volgens de Vereniging Hogescholen is het salaris voor bachelors anderhalf jaar na afstuderen 3.204 euro, maar dat is dus inclusief degenen die al aan het werk waren.

Verschil in salaris
Het verschilt ook per sector. Bij beeldende kunst en vormgeving gaat het volgens de ROA-cijfers om 1.200 euro bruto per maand, wat zelfs binnen de kunstopleidingen (gemiddeld zo’n 1.800 euro) weinig is.

Een opleiding als toegepaste wiskunde schiet boven de vijfduizend euro bruto uit. In de bovenste regionen staan opleidingen in de techniek en het onderwijs (leraar Duits of Frans), maar ook enkele economische opleidingen. Na de pabo is het bruto maandinkomen 2.700 euro en na verpleegkunde 2.900 euro.

Aan het ROA-onderzoek deden bijna 25 duizend hbo-afgestudeerden mee, die hun diploma behaalden in studiejaar 2021/2022.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?