Terug naar overzicht

Bijscholing kan toch een officieel ‘niveau’ krijgen

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Er komt een officieel Nederlands stempel voor het ‘niveau’ van bijscholing, ondanks zorgen over spraakverwarring. Straks denken mensen dat het ‘niveau’ van het onderwijs iets zegt over de kwaliteit, vreest vooral NSC.

Er leefden flinke twijfels in de Tweede Kamer, en minister van Onderwijs Mariëlle Paul begreep de zorgen wel. Toch verdedigde ze haar wetsvoorstel voor een ‘Nederlands Kwalificatieraamwerk’.

Dat raamwerk (NLQF) bestaat sinds 2012. Met een inschaling kunnen onderwijsaanbieders duidelijk maken op welk niveau ze lesgeven: is het bijvoorbeeld een mbo-cursus of mag je universitaire stof verwachten? Bij een speciale instantie moeten ze onder meer aantonen dat de examinering onafhankelijk is.

Geen check
Maar de overheid bewaakt de kwaliteit niet en dat vindt met name NSC een probleem. De partij van Pieter Omtzigt voorziet verwarring. Als de overheid aan een cursus een bepaald ‘niveau’ toekent, lijkt het alsof de kwaliteit ook in orde is. 

NSC diende samen met GroenLinks-PvdA een amendement in (een aanpassing van een wetsvoorstel). Laat dat raamwerk alleen voor het formele onderwijs gelden, opperden deze partijen, bijvoorbeeld voor hele opleidingen in het mbo, hbo en wo. 

Sommige andere fracties vonden dat geen goed idee. Dan doe je net alsof bijvoorbeeld allerlei vakopleidingen weinig voorstellen, was de kritiek, en is het niet handig dat je overal in Europa kunt laten zien wat het niveau van je gevolgde scholing is?

Het amendement werd dinsdag verworpen. Dan stemmen wij tegen dit wetsvoorstel, reageerde NSC. Maar mede-indiener GroenLinks-PvdA maakte een andere afweging. Deze partij stemde toch vóór, vanwege de Europese vergelijkbaarheid van het onderwijs.

Wet aangenomen
Dat laatste speelde bij meer partijen. Het wetsvoorstel is aangenomen door bijvoorbeeld PVV, VVD, BBB en CDA, maar ook dankzij enkele partijen die twijfelden en het amendement hadden gesteund: SP, PvdD, D66 en JA21.

Vrijwel de hele Kamer schaarde zich ook achter een motie van D66 over misleiding in het particuliere onderwijs. Er zijn nog steeds opleiders die zichzelf ten onrechte ‘universiteit’ noemen of die ‘hbo-masterclasses’ en ‘hbo-programma’s’ aanbieden terwijl ze dat niet mogen. De regering zou moeten onderzoeken of de huidige handhaving en sancties wel effectief genoeg zijn om zulke overtredingen tegen te gaan, staat in de motie. Alleen Forum voor Democratie was daar tegen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?