Terug naar overzicht

Column: Terug naar kennisonderwijs

Foto: Ilse Wolf

Heb je dat ook wel eens? Dat je niet begrijpt waarom je gesprekspartner het niet met jou eens is, ondanks jouw ijzersterke argumenten? Je haalt er alle feiten en argumenten bij, de pure logica, ja zelfs de wetenschap, maar desalniettemin blijft je gesprekspartner vasthouden aan het weldegelijk keihard weerlegde standpunt. Sterker nog: je loopt het gevaar dat je gesprekspartner nog verder volhardt in het volgens jou niet meer handhaafbare standpunt. Belief perseverance heet dat in de leer van kritisch denken. Ik heb dat weleens.

Het gebeurt me ook als we het over onderwijs en de inhoud van dat onderwijs hebben. Zeker als het gaat om de zogenaamde vernieuwingen, over ontdekkend, persoonsgericht en lerend leren en de invulling daarvan. Ook wel het constructivisme genoemd: het zelf construeren om zich kennis eigen te maken, de kennis in je hoofd zelf te vormen. Juist in deze tijd krijgt de gedachte achter die onderwijsvernieuwing kritiek. Ik doe hierbij wederom een poging mijn gesprekspartner te overtuigen, dat kennis overdragen belangrijk is en je daar goede docenten voor nodig hebt. Met logos. Misschien ook met iets meer pathos en ethos?
 
Wat wil de rechtenstudent?

In Het Advocatenbrein, een boek van Marloes ter Huurne, staat het zonder meer vast: de docent met kennis is het rolmodel bij uitstek. Als ervaringsdeskundige, ze was advocaat en is nu trainer/docent voor advocaten, schrijft ze dat het vak van jurist bij uitstek draait om kennis. Uit onderzoek onder rechtenstudenten kwam volgens Ter Huurne naar voren dat zij geen leuke opleiding, maar een goede opleiding willen. Daar hoort een docent bij die passie heeft voor het vak en van wie het enthousiasme aanstekelijk werkt. Iemand die respect afdwingt en aanzien heeft op grond van zijn kennis: van zo iemand wil je juist leren. Ik verzin dit niet. Het staat er echt allemaal (op pagina 138 en 193).

Nog wat geleerd vandaag?
In zijn boek Nog wat geleerd vandaag?, (met als ondertitel: hoe kennis terugkeert in het onderwijs) toont Maarten Huygen, onderwijsredacteur en chef opinie bij dagblad NRC, met veel voorbeelden en onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland aan dat er bijzonder weinig geleerd wordt bij onderwijsvernieuwingen, bekend onder namen als gepersonaliseerd leren, talentgericht leren, ervaringsleren, praktijk gestuurd leren, zelf ontdekkend leren. Bij deze vormen van onderwijs wordt uitgegaan van een te romantisch mensbeeld over het natuurlijk lerende kind. De meeste studenten raken in de war als ze zonder uitleg een geheel nieuwe opgave krijgen die ze volledig zelfstandig moeten uitvogelen. Ze weten ook niet waar ze moeten zoeken. Ze weten niet wat ze weten. Je moet ze juist eerst kennis overdragen. Zorgen dat er een kapstok is, waar je verdere kennis aan kunt ophangen. Eerst uitleg, instructie, regelmatig herhalen en dan oefenen in een oplopende moeilijkheidsgraad. Dan hevel je kennis over van het korte- naar het langetermijngeheugen. Volgens Huygen moet de student weer leren door eerst van de docent te leren hoe het moet, daarna moet hij het nadoen om vervolgens te oefenen.

Conclusie
Het werkveld vraagt om kennis, de wetenschap geeft aan dat zelf ontdekkend leren niet de ideale manier van leren is en de overheid lijkt ook niet meer achter het constructivisme te staan. Uit de boeken van Ter Huurne en Huygen lijkt een terugkeer naar het kennisonderwijs een must.

Slot
Ideale studenten zullen in elk systeem renderen. Dus het ontdekkend leren zal ook wel zijn individuele succesverhalen kennen. Ieder kent wel zo’n succesverhaal (in denkfouten: overhaaste generalisatie of anekdotische drogreden). Zeker bij studenten die van huis uit al het een en ander meegekregen hebben. Maar de meerderheid en ook die ideale student zijn gebaat bij voordoen, nadoen en oefenen. Dus: directe instructie, kennisoverdracht, vaak herhalen, toetsen wat overgekomen is. Vervolgens oefenen in vaardigheden. Daar is dus die docent met die kennis als rolmodel hard voor nodig. Daarna die kennis en die vaardigheden toepassen op de levensechte situaties: opdrachten uit de praktijk, minors, en (afstudeer-)stages.

En nu? Voldoende logos, pathos en ethos? Of word ik toch nog niet geloofd?

Bronnen:
Het Advocatenbrein, psychologie voor juristen, Marloes ter Huurne,
Nog wat geleerd vandaag? Hoe kennis terugkeert in het onderwijs, Maarten Huygen,
Waarom ik altijd gelijk heb, over tunnelvisie, Eric Rassin,
Onderwijsvernieuwing dient vaak alleen de ideale student, uit ScienceGuide, Henk Verhoeven,
https://www.youtube.com/watch?v=w-7nT7ViwFQ
https://www.vernieuwenderwijs.nl/4-misvattingen-over-high-impact-learning-that-lasts-hill/
Resultaten PISA 2022 in vogelvlucht: pdf (overheid.nl)

Punt. Of had jij nog wat?

John Lousberg

Beste Herman, ik probeer mijn stelling steeds met wetenschap te onderbouwen. Maar je hebt gelijk: je moet zelfs die wetenschap steeds kritisch beschouwen. Dat is immers de basis (naast bijvoorbeeld nieuwsgierigheid en verwondering) van de wetenschap.

2024-05-08 21:27:58

John Lousberg

Beste Henk, een column moet"schuren". Dan is er niet altijd plaats voor een volledige nuance. In de eerste jaren van een opleiding ben ik voor kennisonderwijs. Een goede basis. In latere jaren kan het constructivisme een prima concept zijn.

2024-05-08 21:25:51

Mirjam Ribberink

Ik ben het hier volledig mee eens. Een geweldige podcast is Tjipcast. Een zeer leerzame podcast over het onderwijs. Hoe kun je in godsnaam creatief zijn en boven de stof staan als je geen kennis bezit.

2024-04-09 21:37:26

Heleen Torringa

John, ik ben het met jou eens. Je hebt gelijk. En ik deel je zorg, al sinds het proces van onderwijsvernieuwing. Laten we kennis, als basis van alle vaardigheden!, binnen de nieuwe onderwijsmodellen voldoende borgen. Dat ís mogelijk.

2024-04-09 13:23:00

herman

Gezien je vurige pleidooi voor kritisch denken in je eerdere column, vergeet het 'voorbehoud' (is wat ik beweer altijd waar?) niet en vraag je af of je stelling wel altijd waar is.

2024-04-09 06:57:43

Frank

Inspirerend en goed opgeschreven en volstrekt mee eens. Goed bezig John 😃👍

2024-04-08 19:38:04

Henk

John je stelt kennisonderwijs en constructivisme nu voor als elkaar uitsluitende concepten. Ze kunnen echter prima samengaan. Zo heeft de JHS jarenlang aangetoond. Kennis vormt de basis voor vaardigheden want anders worden vaardigheden een trucje.

2024-04-08 16:17:07

Rob van Pinxteren

Helemaal met je eens John! Dit geldt zeker ook voor de technische opleidingen.

2024-04-08 14:46:31

Meer lezen?