Terug naar overzicht

Hoe kan Avans zich voorbereiden op een volgende pandemie? Dat onderzoekt het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid

Ooit komt er een volgende pandemie, voorspelt associate lector Infectieziekten Eefje Schrauwen. Geen fijn vooruitzicht, maar volgens haar wel realistisch. Om beter voorbereid te zijn, doet het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid onderzoek naar ervaringen van studenten die tijdens de coronapandemie studeerden in het hoger onderwijs.

Dat onderzoekers van het Centre of Expertise (CoE) onderzoeken hoe de hogeschool zich beter kan voorbereiden op een toekomstige pandemie, wil niet zeggen dat het handelen in de coronatijd niet goed was. Dat benadrukt Jessica Nooij, senior onderzoeker bij het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) en bij het CoE Perspectief in Gezondheid. “De pandemie heeft Nederland en dus ook Avans destijds overvallen. Tijdens de eerste lockdowns waren we niet zozeer bezig met het mentale aspect, maar met het draaiende houden van het onderwijs.”

Even terug in de tijd
Tijdens de coronapandemie was er geen fysiek onderwijs mogelijk en werden lessen veelal online gegeven. Studenten van hogescholen kregen uitstel van het bindend studieadvies (bsa) vanwege de maatregelen. Om in verbinding te blijven, beantwoordde het College van Bestuur vragen van studenten en medewerkers tijdens de talkshow Avans Live en werd een enquête verspreid om erachter te komen hoe het ging met medewerkers en studenten. Net als in de supermarkt, droeg men op Avansterreinen een mondmasker en werd 1,5 meter afstand gehouden. Dat resulteerde in onderwijs op externe locaties, waar meer ruimte was.

Kwetsbare groepen
Terugkijkend op het handelen van Avans zegt Nooij: “Al vrij snel kwamen we erachter dat de lockdowns best wat repercussies met zich meebrachten. Dat bleek onder andere uit een enquête waarmee we wilden ophalen hoe het met Avansstudenten en -medewerkers ging en uit privégesprekken met studenten en professionele en persoonlijke ontwikkelingsbegeleiders.” In eerste instantie leek de uitslag volgens Nooij daarvan oké. “Maar door nauwkeuriger te kijken, kwamen we erachter dat er kwetsbare groepen waren, waarmee het minder ging. Denk aan internationale studenten of studenten die door bepaalde omstandigheden niet vanuit thuis konden studeren. De intentie was goed, maar er was geen tijd om de juiste kennis op te halen.”

De onderzoekers van het CoE, waar ook junior onderzoeker Simone Janssen bij hoort, vinden het belangrijk om het momentum te pakken en kennis op te halen over hoe Avans zich beter kan voorbereiden. “Nu is daar het juiste moment voor omdat een deel van de studentenpopulatie van Avans de lockdowns heeft meegemaakt”, zegt Janssen. “Ook alumni mogen aansluiten.”

Volgende pandemie
“Het staat vast dat er in de toekomst een nieuwe pandemie ontstaat”, voorspelt Eefje Schrauwen. De ene pandemie is de andere niet, erkent ze. Hoe kun je je daar als instelling dan toch op voorbereiden? “Als je puur virologisch gaat kijken, is de kans het grootst dat er weer een virus ontstaat dat via de lucht overdraagbaar is. Corona en griepvirussen zijn daar momenteel goed toe in staat. Regels zoals we die kennen van de coronapandemie horen daarbij, zoals social distancing. Die kunnen de hele maatschappij weer gaan ontwrichten.”

Co-sessies
Begin maart begon het CoE met het opzetten van het onderzoek, vanaf deze week starten co-sessies waarin met studenten wordt gesproken over hun ervaringen. “We vragen hen tijdens deze sessies wat zij hadden gewild en nodig hadden gehad tijdens de pandemie”, zegt Janssen. “Dat is belangrijk want we willen niet over, maar mét studenten praten.”

De sessies worden in april en juni gehouden in het GET-lab in Breda. Studenten krijgen bij deelname aan het onderzoek ‘Mentaal welbevinden en veerkracht tijdens een pandemie; co-creëren met studenten’ bij meerdere sessies een kleine vergoeding. Het CoE heeft subsidie voor het onderzoek gekregen van Stimuleringsimpuls voor Pandemische Paraatheid. De resultaten worden gedeeld met Avans, de Vereniging Hogescholen en het Nederlands Jeugdinstituut. Studenten die aan het onderzoek mee willen werken, kunnen zich aanmelden via onderstaande flyer.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?