Terug naar overzicht

Kabinet wil toch imamopleiding

Foto: Alena Darmel via Pexels

Ooit moet er in Nederland een publiek bekostigde imamopleiding komen, vindt het demissionaire kabinet. Het is opnieuw mislukt, maar het ministerie van Sociale Zaken blijft zich ervoor inspannen.

We gaan geen imamopleiding starten, besloten twee hogescholen (IPABO en de Hogeschool van Amsterdam), de Vrije Universiteit Amsterdam en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) afgelopen week.

De onderwijsinstellingen en het CMO hadden andere verwachtingen, bleek uit een gezamenlijke verkenning. Het ging over de invulling van het onderwijs, maar ook over de juridische kant van de zaak: wie heeft het voor het zeggen?

Overbruggen
Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) betreurt dit, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.  De afgelopen weken heeft haar ministerie “sterke inzet gepleegd om de verschillen in inzicht tussen de betrokken partijen te verkleinen en te overbruggen”, maar het mocht niet baten.

Details geeft Van Gennip niet, maar de komst van een imamopleiding per september 2025 is volgens haar niet meer haalbaar. De ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs zullen zich “onverminderd inzetten om een bekostigde en erkende imamopleiding tot stand te laten komen in Nederland”, belooft ze.

Mocht er een nieuw initiatief komen, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en het aanbieden van zo’n imamopleiding “bij de onderwijsinstellingen samen met het CMO”, stelt Van Gennip. De overheid zal dit faciliteren en aanmoedigen, voegt ze eraan toe.

Polderimam
Het kabinet had de imamopleiding afgelopen september aangekondigd alsof het allemaal wel goed zou komen. De onderwijsinstellingen hielden toen al een slag om de arm.

Een opleiding tot ‘polderimam’ is een oude politieke wens. Hogeschool Inholland had enkele jaren zo’n opleiding, maar trok daar in 2013 de stekker uit omdat de kosten te hoog zouden zijn.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?