Terug naar overzicht

Nederlands hoger onderwijs helpt met opleiding bestuurskunde Aruba en Curaçao

Foto: Tom Cattini via Pexels

Om de bestuurskracht op de Caribische eilanden te versterken gaan de Universiteit Utrecht en de Haagse Hogeschool er een deeltijdopleiding bestuurskunde aanbieden, samen met de universiteiten van Aruba en Curaçao.

Het kabinet maakt zich nog steeds zorgen over het bestuur van Curaçao, schrijft staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen. Het land kent volgens haar veel problemen en de overheid krijgt die niet opgelost.

Bestuurskracht
Het is een van de aangevoerde redenen voor een nauwere samenwerking met het hoger onderwijs in Nederland. De Haagse Hogeschool en de Universiteit Utrecht willen een nieuwe deeltijdopleiding bestuurskunde starten in Caribisch Nederland.

“Dat moet de bestuurskracht op de eilanden versterken”, zegt het ministerie van OCW in een aankondiging. De instellingen gaan samenwerken met de universiteiten van Aruba en Curaçao.

Begin deze maand was demissionair minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf in Aruba en Curaçao om te bespreken hoe onderwijsinstellingen van de Caribische eilanden en Europees Nederland beter kunnen samenwerken. Er zijn onder meer plannen om de lerarenopleidingen te versterken.

De Haagse hogeschool biedt sinds een paar jaar een minor koninkrijkszaken aan. Daarin staan de verhoudingen tussen Europees en Caribisch Nederland centraal. Maar nauwe samenwerking in een geaccrediteerde opleiding is, voor zover bekend, nieuw.

Ministersplaatsen
In een debat vroegen Tweede Kamerleden vorige week aan minister Dijkgraaf om de overstap van de Caribische eilanden naar het hoger onderwijs in Europees Nederland te verbeteren. Onder meer zouden de zogenoemde ‘ministersplaatsen’ terug moeten keren.

Tot 2017 werden 46 plaatsen in Nederlandse fixusopleidingen verloot onder studenten uit Caribisch Nederland, maar dat is afgeschaft toen opleidingen als geneeskunde en fysiotherapie alleen nog maar mochten selecteren. Dat heeft hier geleid tot minder Caribische studenten in de zorgopleidingen.

Het kabinet moet daar nog op reageren. Het herinvoeren van de ministersplaatsen is één van de mogelijkheden die worden onderzocht.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?