Terug naar overzicht

Vaker vast contract aan hogeschool

Illustratie: Dymphie Huijssen

In het hbo is het aantal tijdelijke contracten onder docenten flink afgenomen. Ook het ondersteunend personeel heeft weer iets vaker een vaste baan. Door een fout in de cijfers was dit aanvankelijk niet zichtbaar.

Het viel niet meteen op. Bij de Vereniging Hogescholen staat op de website hoeveel medewerkers in het hbo een tijdelijke aanstelling hebben en hoeveel er in vaste dienst zijn. Het jaar 2023 verschilde niet zoveel van 2022.

Maar dat bleek een verkeerd beeld. Bij een van de grootste hogescholen, Avans, klopten de cijfers niet. Daar leken opeens alle medewerkers in tijdelijke dienst. Nu is dat gecorrigeerd en is een flinke verandering zichtbaar.

Vorig jaar had 18 procent van de hbo-docenten een tijdelijke aanstelling, nu is dat 14 procent. Bij het ondersteunend personeel ging het van 17 naar 16 procent.

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen

Het scheelt nogal waar je werkt. Van de grote hbo-instellingen heeft vooral de Hogeschool van Amsterdam weinig tijdelijke contracten: 11 procent. Bij Avans en Windesheim is dat 20 procent. 

Bij het ondersteunend personeel van de HvA is dit percentage ook het laagst: 12 procent heeft een tijdelijk contract. Bij de Hogeschool Leiden is dit 21 procent en bij Avans 23 procent.

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen

In de cao waren afspraken gemaakt over de daling van het percentage tijdelijke contracten. Die kwamen erop neer dat het gebruik van flexibele contracten beter onderbouwd moest worden. Voor structureel werk moesten mensen een vaste aanstelling krijgen, was de gedachte. Wellicht speelt ook de krapte op de arbeidsmarkt mee in de daling.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?