Terug naar overzicht

Vijfhonderd studenten komend studiejaar aan de slag met keuzemodules: ‘Komt ten goede aan hun motivatie’

Afbeelding ter illustratie

In september starten de eerste vijf Avansopleidingen met keuzemodules. Daarmee kunnen tweedejaarsstudenten zelf 25 procent van hun studie invullen. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) stemde er twee weken geleden mee in dat er ingangseisen gesteld mogen worden voor sommige modules. 

Een onderdeel van Ambitie2025 is dat het onderwijs bij Avans flexibeler moet worden. Met de keuzemodules wordt daar invulling aan gegeven. Volgens Machiel Wetselaar, Avansdocent en lid van het Bouwteam Onderwijs, zijn er twee belangrijke redenen om te starten met de keuzemodules. Zo is het volgens hem een manier voor studenten om zich meer te profileren. “En studenten krijgen met de keuzeruimte meer invloed op en daarmee verantwoordelijkheid voor hun eigen studieprogramma. Dat komt ten goede aan hun motivatie.”

Soorten modules
De meeste opleidingen starten in september 2025 met de keuzemodules. Vijf opleidingen, waarvan vijfhonderd eerstejaarsstudenten nu al lessen volgen in het nieuwe onderwijscurriculum, starten na de zomervakantie al. Het gaat om Ondernemerschap & Retail Management in Breda en Den Bosch, Commerciële Economie, Business Innovation en Business IT & Management. Met die modules kunnen studenten zelf voor een gedeelte hun leerroute bepalen en zo hun opleiding vormgeven. Ze kunnen kiezen uit verschillende soorten modules. Zo zijn er multidisciplinaire modules en modules die zich richten op een aantal zwaartepunten waarop Avans als kennisinstelling wil inzetten, zoals privacy en de energietransitie.

Ook noemt Wetselaar als voorbeeld academies die zich met keuzemodules willen profileren naar de buitenwereld, willen aansluiten bij de vraag vanuit het werkveld, met brede modules willen aansluiten bij studenten die niet zo goed weten wat ze willen of juist op modules die bedoeld zijn om de kennis van studenten te verdiepen. Bij Verpleegkunde, bijvoorbeeld. “Daar zijn zoveel specialisaties, waarmee hun studenten en het werkveld het meeste zijn gebaat. Economische opleidingen vinden juist het belangrijk dat studenten meer de breedte in gaan kijken.”

Ingangseisen
Wetselaar verwacht dat er vooral voor die verdiepende modules ingangseisen gaan gelden. Dat betekent dat studenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om de module te mogen volgen. De AMR stemde twee weken geleden in het met het voorstel van de waardestroom Onderwijs, maar hamerde er door het toevoegen van een instemmingsbrief aan het College van Bestuur wel op dat onder andere de studentbegeleiding bij het maken van keuzes gewaarborgd moet zijn.

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Elke opleiding of academie bepaalt zelf welke keuzemodules ze aanbieden. Daarbij is het volgens Wetselaar belangrijk dat er geen overlap tussen domeinen ontstaat. “Dus hopen we dat ze met elkaar rond de tafel gaan zitten. Dat is ook belangrijk voor studenten, want waar moeten zij voor kiezen als er min of meer dezelfde modules worden aangeboden? Dat wordt verwarrend”, zegt hij. “Het streven is dus naar een uniek aanbod, met unieke modules.”

Verantwoordelijkheidsgevoel
De Avansmedewerker geeft aan dat het werken met keuzemodules nieuw is voor Avans en dat dat ook wat vraagt van zijn collega’s. Want als er straks 250 keuzemodules zijn, is er volgens hem niet één iemand verantwoordelijk voor het totale aanbod. “We doen een beroep op de professionaliteit en het verantwoordelijkheidsgevoel van opleidingen, om zuinig om te gaan met de middelen die we hebben op Avans.”

Informatiebehoefte
Om ervoor te zorgen dat studenten straks goed worden voorgelicht en begeleid bij het maken van de juiste keus voor hun module, heeft de werkgroep Student Journey van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken vanuit het studentenperspectief in kaart gebracht waar de informatiebehoefte voor studenten ligt. “Daarin staat onder andere wat de rol van studentbegeleiding is, welke ondersteuning er voor studenten is en waar die te vinden is. Dat hopen we voor de zomer klaar te hebben, zodat we het bij de voorlopers in september kunnen testen.”

“We willen ervoor zorgen dat het ondersteunen van studenten makkelijk verloopt en dat er niemand afhaakt of in de stress raakt. Hoe studenten het informeren, voorlichten en inschrijven ervaren, gaan we goed monitoren. Net als de doorkoppeling naar Osiris en Brightspace. Straks starten er vijf opleidingen met de modules, het jaar erna zestig. Dan is het fijn als de kinderziektes eruit zijn.”

Wetselaar wil tot slot graag een oproep doen aan academies. “Hun doelgroep was tot nu toe altijd de eigen student. Nu vragen we ze een onderwijsaanbod te creëren dat ook interessant is voor studenten van buiten hun academie. Dat zijn ze niet gewend, maar is wel wat we vragen. We hebben op Avans mooie dingen, maar die zijn maar voor een beperkte groep beschikbaar. En dit is een fantastische kans om die kennis ook voor andere studenten beschikbaar te maken.”
Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?