Terug naar overzicht

Aantal internationale studenten groeit steeds minder snel

Lotte Verheul
Illustratie: Lotte Verheul

Het aantal buitenlandse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs steeg dit jaar met 5 procent, de kleinste groei in negen jaar tijd. Een op de zes volgt een Nederlandstalig programma.

Jarenlang nam het totale aantal internationale studenten (inclusief ouderejaars) flink toe, maar de vaart is eruit: twee jaar geleden was de groei 12 procent, een jaar later 7 procent en nu 5,4 procent, meldt internationaliseringsorganisatie Nuffic.

De instroom van nieuwe internationale studenten nam ook nog steeds een beetje toe: met 2,6 procent. Die toename is te danken aan de masteropleidingen en aan het hbo, maar niet aan de universitaire bacheloropleidingen. Daar slonk het aantal nieuwe inschrijvingen voor het eerst in bijna twintig jaar, met 0,6 procent.

Basisbeurs
Het aantal eerstejaarsstudenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) blijft al twee jaar ongeveer gelijk. Veel Europese studenten stelden hun komst naar Nederland uit totdat de basisbeurs was ingevoerd, speculeerde Nuffic vorig jaar, maar die beurs is er nu en dat heeft niets veranderd. Het aantal eerstejaars van buiten Europa groeide nog wel: dit jaar met 8,8 procent.

Al met al is nu 26,4 procent van de universitaire studenten internationaal, en 8,2 procent van de hbo-studenten.

Taal
Voor het eerst heeft Nuffic onderzocht in welke taal internationale studenten een wo-bachelor of wo-master volgen: 16,2 procent blijkt te zijn ingeschreven voor een Nederlandstalige bachelor.

“Het is niet zo dat bij deze opleidingen alle vakken en teksten in het Nederlands zijn”, zegt Nuffic-onderzoeker Saoradh Favier. “Maar je moet wel degelijk een bepaald niveau Nederlands beheersen om deze opleidingen te kunnen volgen.” Studenten uit Duitsland, Italië en Frankrijk volgen het vaakst een Nederlandstalig programma.

China
De nieuwe Chinese inschrijvingen springen in het oog: die groeiden met 23 procent, de snelste toename in bijna twintig jaar tijd. In januari 2023 schrapte China zijn harde lockdownmaatregelen en opende het zijn grenzen weer. Ook de instroom uit Oekraïne blijft groeien, met 18 procent in 2023-24.  

Duitsland leidt nog steeds de top 10 van herkomstlanden, maar het totale aantal nieuwe Duitse studenten in Nederland nam opnieuw met 1.400 af. Ook zijn er steeds minder Britse studenten. In 2020-21, het laatste collegejaar voordat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte, schreven zich bijna 1.300 nieuwe studenten in, tegen slechts 477 nu.

Instellingen
In het wetenschappelijk onderwijs heeft de Universiteit van Amsterdam nog altijd de meeste internationals: bijna 15 duizend, oftewel 34,5 procent van de inschrijvingen. De Universiteit Maastricht is de nummer twee met 13 duizend internationals: daar gaat het om bijna zestig procent van het totaal.

Fontys Hogeschool staat opnieuw op plaats 8 in deze top tien van grote instellingen, met 6.152 internationale studenten.

Nuffic zette ook op een rij in welke provincies de meeste internationals studeren. Noord- en Zuid-Holland tellen er samen 56 duizend (44 procent van het totaal). Andere populaire provincies zijn Limburg, Noord-Brabant en Groningen. In de provincies Zeeland, Drenthe en Flevoland studeren er samen nog geen tweeduizend.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?