Terug naar overzicht

Cobex: student wil een voldoende voor zijn stageverslag na uitval van beoordelaar

Illustratie: Kim Bell

Een afstudeerstudent haalt een onvoldoende voor zijn stageverslag. De onvoldoende zou volgens de student komen doordat zijn begeleider, die hem feedback gaf waarvan de student dacht het goed te hebben verwerkt, een dag voor de zitting uitviel en werd vervangen door een nieuwe beoordelaar. Als de vervanger een onvoldoende geeft en dat ook doet voor tweede versie, is de maat voor de student vol. Hij is ontevreden over de gang van zaken en wil dat het oorspronkelijke stageverslag alsnog met een voldoende wordt beoordeeld. Daarom gaat hij in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex).

Tijdens de zitting van woensdagmiddag geeft de student aan dat er procesmatig veel dingen niet goed zijn gelopen. Zo schiet de begeleiding, volgens de afstudeerder, tekort na de uitval van zijn oorspronkelijke beoordelaar. Ook is er veel verschil tussen de feedback van de oorspronkelijke beoordelaar en de nieuwe.

Net voor de zomervakantie krijgt de student te horen dat hij een nieuw verslag moet schrijven. De definitieve versie moet uiterlijk 21 januari 2024 ingeleverd worden. Deze deadline haalt hij. De student geeft toe dat het inleveren van het stageverslag lang heeft geduurd. Ook zegt de afstudeerder moeite te hebben gehad met het vinden van motivatie. Tijdens de zitting staat een studentendecaan hem bij. Zij is van mening dat Avans in dit geval de processen niet op orde had. Volgens de decaan zou de verschillende feedback de student ontzettend aan het twijfelen hebben gemaakt. ‘’Ik vraag mij af hoe het proces zou zijn beoordeeld als mijn begeleider niet uitviel. Ik zou het, denk ik, de eerste keer dan wel hebben gehaald.’’

Motivatieproblemen
De voorzitter van de examencommissie, de tegenpartij, is van mening dat er alleen onnodige vertraging is geweest door de uitval. De reden dat de student een onvoldoende haalde, zit in de werkwijze. ‘’De student had een half jaar de tijd voor zijn stageverslag.’’ Ondanks dat half jaar, bleef het verslag van de student volgens de beoordelaar van onvoldoende kwaliteit. Ook zou er genoeg begeleiding zijn geweest en had de student aan moeten geven dat er motivatieproblemen waren.

De voorzitter van Cobex geeft aan dat de zaak een hele lastige kwestie is. Als Cobex naar de zaak moet kijken en de student in het ongelijk wordt gesteld, zal hij de gehele afstudeerstage opnieuw moeten doen. Dit betekent ook dat de student een nieuw verslag moet schrijven. Dit is voor de afstudeerder geen optie. ‘’Ik kan aan de slag gaan in het werkveld, dat doe ik zelfs al. Dat heb ik ook in mijn afstudeerstage laten zien. Het enige waar de examencommissie aan twijfelt, is de verslaglegging. Een hele nieuwe stage vind ik disproportioneel.’’

Second opinion
Daarom doet de student zelf een aantal suggesties, waaronder een vervangende opdracht of een second opinion voor de inhoudelijke beoordeling.

‘’De student is veel begeleid. Ik zou het raar vinden om te twijfelen aan het inhoudelijke oordeel van de beoordelaars. Als u, de voorzitter van Cobex, besluit dat er een second opinion komt, zouden wij daar niet meteen achter staan’’, reageert de voorzitter van de examencommissie.

Bij de zitting is ook een docentlid van Cobex aanwezig. Hij legt de focus op de vervangende opdracht. Vier van de vijf punten heeft de student al behaald in zijn stageverslag. Deze opdracht zou objectief beoordeeld kunnen worden volgens het docentlid. Daar is de examinator het niet mee eens. ‘’Als examinator moet je kijken naar het gehele traject. Als dat traject er niet is geweest, hoe kan je het dan beoordelen? Ik vind het een goed idee, maar dat wordt lastig.’’

Gezonde verstand
De voorzitter van Cobex heeft aan het einde van de zitting het idee dat de zaak nog niet is afgerond. Daarom is de zaak aangehouden. De voorzitter verzoekt beide partijen om een vervangende opdracht of een second opinion te overwegen. ‘’Ik wil een beroep doen op het gezonde verstand van beide partijen. Ik vertrouw erop dat jullie er samen uitkomen. Mocht dat niet het geval zijn, wil ik van een van de partijen een nadere toelichting en schrijven wij een uitspraak uit.’’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?