Terug naar overzicht

Minder aanmeldingen, vooral voor hbo

De krimp in het hoger onderwijs zet door. Hogescholen tellen enkele duizenden aanmeldingen minder dan vorig jaar om deze tijd. Ook aan de universiteiten lijkt de toestroom van nieuwe studenten net iets kleiner.

In principe moeten studiekiezers zich vóór 1 mei aanmelden bij een bachelor in het hoger onderwijs. Voor opleidingen met selectie aan de poort, zoals geneeskunde of fysiotherapie, ligt de deadline al in januari. 

Nu zijn de aanmeldingen dus goeddeels binnen. De hogescholen tellen er ongeveer 134 duizend, tegen 141 duizend vorig jaar rond deze tijd. Dat is grofweg 5 procent minder. Bij de universiteiten is het verschil kleiner: 104 duizend aanmeldingen nu tegen 105 duizend vorig jaar. 

Trend
Het zegt vooral iets over de trend, want de ervaring leert dat vele duizenden studiekiezers alsnog afhaken. In het hbo gaat dat om ongeveer een derde en voor de universiteiten scheelt het bijna de helft. Sommigen nemen een tussenjaar of kiezen voor een studie in een ander land. Anderen hebben ze zich voor verschillende opleidingen aangemeld en komen er maar bij één opdagen. 

De universiteiten geven alleen totaalcijfers, maar de hogescholen kijken ook naar de diverse sectoren. Als de voortekenen niet bedriegen, gaan vooral de hbo-opleidingen in de techniek, landbouw en gedrag & maatschappij erop achteruit. De sector onderwijs doet het naar verhouding goed: daar is het aantal aanmeldingen bijna net zo hoog als vorig jaar in mei. 

De eerste tellingen van daadwerkelijke inschrijvingen komen meestal eind oktober. Na correcties en controles volgen dan in het voorjaar de definitieve cijfers, waarop de overheidsbekostiging is gebaseerd.

Associate degree
Er zijn overigens ook cijfers over de tweejarige associate degree-opleidingen van de hogescholen. Die tellen iets minder aanmelders dan vorig jaar, maar dat zegt niet zoveel. Het zijn kleinere aantallen en meestal gaan er bij die ad-opleidingen juist méér studenten van start dan er rond 1 mei zijn aangemeld.

Bij Avans hebben zich dit jaar ook minder studenten aangemeld voor een opleiding dan vorig jaar. De daling is wel groter dan landelijk, 7 procent op dit moment. Dat is vooral te wijten aan een daling van het aantal aanmeldingen bij de voltijdopleidingen en de Associate degrees. Voor deeltijd- en duale opleidingen hebben zich juist meer studenten aangemeld. Studenten kunnen zich nog tot 1 juni aanmelden bij Avans.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?