Terug naar overzicht

Avans wil stoppen met verplicht intakegesprek en bindend studieadvies

Avans wil afscheid nemen van het bindend studieadvies (bsa). De hogeschool wil het bindende karakter laten vervallen en laten plaatsmaken voor een doorstroomnorm. Jan Bogerd, interim-bestuurder uit het College van Bestuur, lichtte het plan van het College van Bestuur afgelopen dinsdag toe aan de Avans Medezeggenschapsraad.

Studenten die onvoldoende punten halen in hun eerste jaar, hoeven volgens het plan Avans niet meer verplicht te verlaten. In plaats daarvan gaat de opleiding samen met de student een plan maken waarin staat wat er moet gebeuren om toch te kunnen beginnen aan jaar twee. In het uiterste geval betekent het dat studenten een heel jaar moeten overdoen. ‘’Maar misschien kun je eerst bepaalde onderdelen uit het eerste jaar opnieuw doen, of beginnen aan vakken uit jaar twee waarna je de gedeeltes uit jaar een opnieuw kunt doen’’, legt Bogerd uit. Hij zegt dat studenten wel pas naar het volgende jaar mogen als ze aan die doorstroomnorm voldoen. Hoe die eruitziet, is aan iedere opleiding om zelf te bepalen. Opleidingen geven nog wel een studieadvies aan studenten.

‘’We willen niet tegen studenten zeggen dat ze van Avans weg moeten. Het voelt niet goed om tegen ze te zeggen dat ze weg moeten, als ze zich net thuis zijn gaan voelen op Avans en vrienden hebben gemaakt. We zeggen: ‘het is nu niet goed genoeg, maar we gaan je erbij helpen om samen het diploma te halen’’’, zegt Bogerd.

Sense of belonging
De Avans-bestuurder verwees in zijn presentatie naar een aantal factoren die bijdragen aan studiesucces. Een goed studieklimaat en lage prestatiedruk spelen daarin mee, blijkt uit onderzoek waarnaar Bogerd verwees, net als de sense of belonging. Dat gaat over de mate waarin je je thuis voelt en verbinding voelt met de onderwijslocatie en omgeving. Het afschaffen van het bsa draagt volgens Bogerd bij aan het verlagen van studiestress.

Ook op Fontys wordt afscheid genomen van het bsa.

Geen verplichte intake meer
Bogerd lichtte ook het plan toe om te stoppen met het verplichte intakegesprek voor aankomende studenten. Uit onderzoek van de hogeschool blijkt dat lang niet iedereen die zich aanmeldt voor een studie in Studielink, ook daadwerkelijk begint aan hun studie op Avans. ‘’Er gebeurt iets waardoor we aanmelders verliezen en daar willen we wat aan doen’’, zegt Bogerd. De verplichte studiekeuzecheck laten verdwijnen, en er een vrijwillige optie van maken, is een van die plannen om het teruglopende aantal studenten tegen te gaan.

‘’We willen het gevoel wegnemen dat je niet welkom bent en een negatief advies kunt krijgen. We willen er een kennismaking van maken en het karakter veranderen naar een warm welkom-gesprek, waarin we kennis maken en vanaf dat gesprek het contact starten om er samen een mooie studie van te maken.’’

De AMR stemt over een paar weken over het voorgenomen plan van het College van Bestuur.

Punt. Of had jij nog wat?

Hannewies Jansen

Mooi ontwikkeling: Avans wil stoppen met verplicht intakegesprek en bindend studieadvies. Weet u wanneer dit dan ingaat? Wat betekent dit voor studenten die dit jaar een negatief studie advies krijgen?

2024-06-20 14:37:57

Meer lezen?