Terug naar overzicht

Goedkoop een tweede studie volgen: dat zou schatkist 200 miljoen euro kosten

Heb je al een diploma op zak, maar wil je een tweede bachelor volgen? Dat is duur en dat blijft zo. Het zou 200 miljoen euro per jaar kosten om daar iets aan te veranderen, meldt het kabinet.

Voor je eerste bachelor of master betaal je het wettelijke collegegeld: komend studiejaar is dat 2.530 euro. Maar een tweede studie is een dure zaak. Universiteiten en hogescholen krijgen er geen bekostiging voor en mogen zelf het tarief bepalen.

Dat instellingstarief ligt meestal vele duizenden euro’s hoger. Voor een tweede master rechten betaal je al snel 15 duizend euro. De bachelor geneeskunde in Maastricht kost 32 duizend euro per jaar.

Alleen omscholing naar de zorg of het onderwijs is nog altijd relatief goedkoop: daarvoor geldt nog steeds het wettelijke collegegeld. Er zijn immers grote tekorten aan verplegers en docenten.

Hoeveel
Hoeveel studenten volgen eigenlijk zo’n tweede studie? En hoeveel zou het kosten om iedereen weer tegen het wettelijke tarief te laten studeren? Die vragen stelt de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag van het ministerie.

Het zijn er ongeveer 17 duizend, is het antwoord, van wie driekwart een bacheloropleiding volgt en de rest een master. Veruit de meeste van deze studenten kiezen een opleiding in het onderwijs of de zorg, waarvoor ze dus relatief goedkoop uit zijn.

Het zou de schatkist circa 200 miljoen euro per jaar kosten om alle ‘tweede studies’ weer te bekostigen, schat het ministerie. Dan zouden studenten in alle disciplines weer het lage tarief betalen. Gezien de aangekondigde bezuinigingen lijkt het onwaarschijnlijk dat de komende regering dit geld ervoor wil vrijmaken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?