Terug naar overzicht

Raad van Toezicht Avans: ‘We willen een duurzaam nieuw College van Bestuur vormen’

Begin juli hoopt Avans een nieuwe bestuursvoorzitter te kunnen aankondigen. Dat zegt John Jorritsma, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT). Hij hoopt dat het de opbouw is naar een duurzaam bestuur, na een periode van veel wisselingen in het hoogste bestuursorgaan van Avans.

“We hebben er niet minder van geslapen, maar natuurlijk maakten we ons zorgen de laatste tijd. De ziekte van Philippe Raets, het vertrek van Sarah Wilton-Wels en ook het zoeken naar competente interim-bestuurders midden in het jaar is niet makkelijk”, vertelt voorzitter Jorritsma. “De frequentie van de Raad van Toezicht-vergaderingen ging flink omhoog. We hadden het afgelopen jaar bijna wekelijks contact”, vult RvT-lid en voorzitter van de remuneratiecommissie Meindert van Duijvenbode aan.

Hoe wordt de continuïteit van Avans gewaarborgd met Avans 2025 voor de deur en twee vacatures binnen het College van Bestuur?
Jorritsma: “We hebben alle vertrouwen in het zittende College van Bestuur, met Jacomine Ravensbergen voorop, Arlène Denissen en de twee interim-bestuurders Jan Bogerd en Frank van Hout. Maar ook in de flexibiliteit en motivatie van de hele organisatie. Het is altijd gebleken dat Avans een organisatie is waarin men elkaar steunt in alle omstandigheden.

We zijn bezig met de werving van een nieuwe collegevoorzitter. Begin juli hopen we die te kunnen aankondigen. Met Jan Bogerd hebben we de afspraak dat hij aan boord blijft zo lang als het nodig is. Frank van Hout stopt per 12 juli. Werken met interims is mooi, we zijn blij met hoe ze ons bijgestaan hebben, maar je bouwt er geen toekomst mee. Dat doe je met een vaste kern.

Het CvB staat met de Raad van Toezicht achter Ambitie 2025. We hebben ook de uitkomsten van het Gateway-onderzoek. Daarin staat dat we de tijd moeten nemen voor de implementatie van Ambitie 2025 en dat gaan we ook doen. Ook over thema’s als onroerend goed, financiën en ICT hebben we met elkaar een langetermijnvisie uitgestippeld. Die moet worden overgedragen aan een nieuw CvB. Het zal niet zo zijn dat een nieuw CvB ‘teruggaat naar Adam en Eva’. Er moet continuïteit zijn in het beleid. Daar zijn we als Raad van Toezicht scherp op. En gelukkig hebben we die continuïteit met Arlène Denissen. Ik heb haar ook wel de designated survivor genoemd.”

Philippe Raets werd in maart ontslagen uit de rol van voorzitter van het College van Bestuur. Hoe gaat het met hem?
Jorritsma: “Dat is privé. Hij zit in een re-integratieproces. Maar hoe zich dat voltrekt, op welk tempo, zal in de toekomst moeten blijken. Er was geen reëel perspectief op spoedig algeheel herstel van Philippe Raets, daarom hebben we de keuze moeten maken om hem te ontheffen uit zijn functie van statutair bestuurder. Hij is nog steeds in dienst van Avans, maar het CvB verdient een duurzaam boegbeeld. Die beslissing had niets te maken met zijn kwaliteiten. In een organisatie hoeft men niet te waarderen, maar wel te respecteren dat een werkgever die keuzes op enig moment moet maken. We gaan buitengewoon zorgvuldig met mensen om, wie dat ook zijn.”

Van Duijvenbode: “En we volgen daarin de arbeidswetgeving zoals die voor iedereen geldt.”

In april maakte Jacomine Ravensbergen bekend dat ze aan het einde van dit jaar na acht jaar moet vertrekken bij Avans. Waarom kan ze geen derde termijn aanblijven?
Jorritsma: “Toen Philippe Raets ziek werd – en dat is hij nog steeds – en Sarah Wilton vertrok, vroegen we ons als RvT af hoe we verder moesten. We hebben adequaat gehandeld door interims Frank van Hout en Jan Bogerd binnen te halen en de wervingsprocedure op te zetten waarmee Arlène Denissen is geselecteerd. Daarna werd steeds duidelijker dat het herstel van Philippe Raets langer zou duren. Dat is ook gebleken. Na een jaar vonden we dat we niet langer konden blijven talmen, kijkend naar alle ambities en uitdagingen van Avans, zoals de teruglopende studentenaantallen en de daaraan gerelateerde financiële positie.

Avans streeft innovatie, vernieuwing en verandering na. Dat vraagt om een CvB dat die uitdagingen langdurig aan kan gaan. De tweede termijn van Jacomine Ravensbergen loopt in december van dit jaar af. In het hoger onderwijs is het gebruikelijk om twee termijnen aan de blijven. Haar vertrek heeft niets te maken met haar kwaliteiten en inzet. We hebben grote waardering en respect voor wat ze heeft betekend voor Avans. Maar we nemen nu na acht jaar afscheid.

Met deze situatie hebben we onszelf flinke kopzorgen bezorgd. Maar we willen een duurzaam nieuw College van Bestuur gaan vormen dat weer een scope heeft van zes tot acht jaar minimaal. Met veel energie en buitengewoon zorgvuldig zijn we bezig om vanaf het nieuwe studiejaar met een compleet toegerust CvB te starten.”

Sommige Avansmedewerkers snappen niet goed waarom Jacomine Ravensbergen juist nu moet vertrekken. Begrijpen jullie de zorgen die er leven? Waarom is er niet meer uitleg gegeven door de Raad van Toezicht over de situatie en de genomen besluiten?
Jorritsma: “Bij Avans werken ruim 3.700 mensen. Dan heb je altijd mensen die het niet eens zijn met besluiten. De verantwoordelijkheid voor die besluiten ligt bij de werkgever, in dit geval de Raad van Toezicht. We zijn met dit besluit niet over één nacht ijs gegaan. We hebben zorgvuldig gewikt en gewogen en zijn tot deze conclusie gekomen. Ik heb dat ook uitgelegd in mededelingen aan de organisatie. Maar het is niet alleen aan mij om dat te doen, ook aan Jacomine Ravensbergen. Ik heb het aan haar overgelaten hoe en wanneer ze ruchtbaarheid wilde geven aan haar aanstaande vertrek. Pas daarna zijn we van start gegaan met de werving van nieuwe collegeleden.”

Wat zijn de financiële gevolgen van het afgelopen jaar voor Avans, kijkend naar het CvB?
Jorritsma: “Een voorzitter die ziek thuis zit en interim-bestuurders, die duurder zijn dan vaste krachten, vergen extra middelen. Dat zijn dubbele kosten. Maar Avans is financieel heel gezond en kan dit hebben. Ik ben er niet blij mee, maar in elke organisatie gebeuren dit soort dingen.”

Welke eigenschappen zoeken jullie in een nieuwe collegevoorzitter?
Jorritsma: “Dat moet een inspirerende bestuurder zijn, maar wel in een collegiale bestuursvorm, iemand die samen de klus wil gaan klaren de komende jaren. Het moet iemand zijn die de verbinding zoekt met interne stakeholders: directie, medewerkers en studenten, over de hele breedte van Avans. Maar ook iemand die naar buiten treedt, contacten onderhoudt met externe partijen als gemeentes en andere kennispartners. Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt, er wordt gekeken naar mbo en hbo als het gaat om participatie op de arbeidsmarkt. Er moet iemand op de positie van voorzitter zitten die echt het gezicht is van Avans, in het belang van de studenten.

Het moet iemand zijn die kennis heeft van de ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Diegene moet gevoel hebben bij de toekomst van het hoger onderwijs en de kennis en kunde hebben om te werken in een complexe organisatie, want dat is Avans, maar ook een visie hebben op bijvoorbeeld sociale veiligheid. We zoeken iemand die intrinsiek gemotiveerd is, die wil blijven voor vier jaar maar het liefst ook voor een tweede termijn. Om te zorgen voor stabiliteit, rust en duurzaamheid in het CvB.”

Van Duijvenbode vult aan: “Zo’n profiel opstellen doen we niet alleen. Dat wordt statutair goedgekeurd door de Avans Medezeggenschapsraad, de leden kijken mee en geven input. Het profiel is ook beoordeeld door directies, door CvB-lid Arlène Denissen die met een nieuwe voorzitter moet samenwerken. De nuances in het profiel zijn toegespitst op de fase waarin Avans zich nu bevindt. Die nodig zijn om Avans verder te brengen.”

Hoe gaan jullie nu verder?
Jorritsma: “Vol goede moed en met veel energie. We koersen erop om bij de start van het nieuwe collegejaar een nieuwe collegevoorzitter te kunnen presenteren. Dat is een grote wens voor de organisatie.”

Van Duijvenbode: “We voeren onze taak uit naar eer en geweten. Dat we af en toe lastige besluiten moeten nemen is een feit. Maar we evalueren ons eigen functioneren ook, op het gebied van werkgeverschap, toezicht en advies en onder begeleiding van externen. We zijn kritisch naar elkaar en proberen onszelf altijd te verbeteren.”

Nagekomen bericht van de Raad van Toezicht

De afgelopen dagen hebben sollicitatiegesprekken plaatsgevonden met kandidaten voor de posities van voorzitter en lid College van Bestuur, waar niet alleen de leden van de Raad van Toezicht bij betrokken waren, maar ook van het College van Bestuur, de AMR en het directeurencollectief. We zijn verheugd jullie al te kunnen mededelen dat we voor de rol van voorzitter een inspirerend, gezaghebbend en verbindend bestuurder hebben gevonden, die een heldere visie heeft op de uitdagingen waar Avans voor staat. Het wervingsproces met deze kandidaat is op dit moment nog niet geheel afgerond; de verwachting is dat we uiterlijk begin juli meer bekend kunnen maken. Wij kijken uit naar dit moment!

De ervaring die we hebben opgedaan tijdens de sollicitatieprocedures heeft ons daarnaast doen inzien dat we meer ruimte in het proces nodig hebben voor de werving van het lid College van Bestuur. De rijke gesprekken vormden voor ons een spiegel ten aanzien van de huidige ontwikkelingen bij Avans en wat dat vraagt van de besturing en collectiviteit. Dit heeft ons doen besluiten om even ‘pas op de plaats’ te maken. Concreet betekent dit dat we in het najaar de procedure voor de werving van het lid College van Bestuur opnieuw opstarten, in de wetenschap dat we als organisatie duidelijker zicht hebben op de gewenste samenstelling van het nieuwe College van Bestuur.

Namens de Raad van Toezicht,
John Jorritsma, voorzitter

Punt. Of had jij nog wat?

Suzanne Wolters

Beste Henk, bedankt voor je reactie. Het is aangepast.

2024-06-17 12:17:35

Henk de Vries

"het Ambitie 2025"? Volgens mij is het correcte lidwoord behorend bij ambitie 'de'; dus "de ambitie 2025".

2024-06-17 11:56:18

Meer lezen?