Terug naar overzicht

Voorlopige aanmeldingen lager, minder eerstejaars verwacht

Collegezaal ter illustratie

Als de voortekenen niet bedriegen, zitten de collegezalen straks iets minder vol. Universiteiten en hogescholen tellen enkele duizenden aanmeldingen minder dan vorig jaar om deze tijd.

Tegen 1 juli lag het voorlopige aantal aanmeldingen voor de hbo-bacheloropleidingen 4,5 procent lager dan vorig jaar rond die datum. In het wetenschappelijk onderwijs slaat de krimp iets minder hard toe, maar er zijn toch 2,2 procent minder aanmeldingen voor de bachelors.

Het zegt nog lang niet alles. Vorig jaar telden de universiteiten 99 duizend voorlopige aanmeldingen, terwijl er uiteindelijk maar 59 duizend studenten daadwerkelijk aan hun bachelor begonnen: 40 procent minder. 

Zo gaat het ook bij de hogescholen. Die hadden 142 duizend vooraanmeldingen en uiteindelijk kwamen er 88 duizend eerstejaars opdagen.

Tussenjaar
Sommige afhakers nemen een tussenjaar of kiezen voor een studie in een ander land. Andere hebben zich voor verschillende opleidingen aangemeld en komen er maar bij één studeren.

Maar de trend is duidelijk. De hogescholen kunnen zich, zoals voorspeld, opmaken voor een vermindering van het aantal eerstejaars studenten. Aan de universiteiten speelt dat ook, al trekken die meer buitenlandse studenten en hebben ze veel studenten in de masteropleidingen.

Onderwijs, techniek
De universiteiten geven alleen totaalcijfers, maar de hogescholen noemen ook percentages voor de verschillende sectoren. De lerarenopleidingen houden zich goed staande en verliezen naar verwachting nauwelijks studenten. Techniek staat daarentegen 6,3 procent in de min en gedrag en maatschappij 6,6 procent. Maar de klap lijkt het hardst voor de opleidingen in de landbouw en natuurlijke omgeving, die bijna 11 procent minder studenten trekken.

Er zijn ook cijfers voor de tweejarige associate degree-opleidingen van de hogescholen, maar die zijn altijd wat minder goed te duiden. Ze tellen nu minder aanmelders dan vorig jaar, maar het zijn relatief kleine aantallen en meestal gaan er bij die ad-opleidingen juist méér studenten van start dan zich voor de zomer hadden aangemeld. Vorig jaar waren er 12,7 duizend eerstejaars.

Controles
De formele teldatum is 1 oktober. Dan moeten alle handtekeningen zijn gezet. Meestal maken de instellingen een maand later bekend hoeveel studenten ze hebben. Na controles volgen in het voorjaar de definitieve cijfers, waarop de overheidsbekostiging is gebaseerd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?