Terug naar overzicht

‘Zelfkennis is heilig’

‘We willen’ is veranderd in ‘we moeten’. Dat kwam onder andere aan bod tijdens de lezing van Avansstudent Rick Bastiaanssen over de bestsellerThe 7 Habits of Highly Effective People’: ‘Alles moet groter, beter, sneller en daarbij gaan we voorbij aan de vraag wat we nu eigenlijk écht belangrijk vinden.’ 

Aan de hand van de zeven habits uit de bestseller van Stephen R. Covey vertelt de vierdejaarsstudent Human Resource Management hoe je op het gebied van studie, werk, vrienden, familie en collega’s jouw persoonlijke leiderschap kunt ontwikkelen en hoe je je maximale potentieel kunt benutten.

Start met je geest
Volgens Covey moet je beginnen met je geest. ‘Begin met het einde in zicht. Je bouwt ook geen huis zonder eerst een blauwdruk te maken. Dit zouden we ook met ons leven moeten doen’, licht Bastiaanssen toe. ‘Wat is je levensmissie? Hoe wil je je leven vormgeven? En hoe zouden mensen je moeten herinneren? Je antwoorden hierop en je levensmissie moet je altijd voor ogen houden.’

Urgente en belangrijke momenten
Mensen laten zich vaak door hun omgeving beïnvloeden. Covey zegt in zijn boek dat men niet moet vergeten dat iedereen altijd een eigen keus heeft. Mensen moeten leren om ‘nee’ te zeggen. ‘Als je tegen iemand ja zegt, zeg je nee tegen een andere, misschien belangrijkere, bezigheid. Je moet afwegen wat voorrang heeft’, zegt de vierdejaarsstudent .

Covey noemt een verschil tussen urgente en belangrijke momenten.  Bastiaanssen: ‘Urgente momenten zijn gericht op de korte termijn en zijn zichtbaar: een telefoon die bijvoorbeeld afgaat. Belangrijke momenten hebben betrekking tot de lange termijn en zijn onzichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van vriendschappen. Probeer je te richten op de belangrijke momenten, daar heb je later meer profijt van.’

The_7_Habits_of_Highly_Effective_People

Rick’s missie
Bastiaanssen sprak vol lof over het boek van Covey, maar wat heeft hij er zelf van geleerd? ‘Dit boek gaf mij de tools om bepaalde situaties te herkennen en daarmee om te gaan. Ik weet nu wat mij typeert en hoe ik later herinnerd wil worden. Ik durf nee te zeggen als iets niet belangrijk genoeg is. Ook heb ik meer inzicht in mezelf gekregen. Ik weet wat mij echt bijzonder maakt, wat mijn missie is. Zelfkennis is heilig.’

Rick Bastiaanssen is een van de drie Avansstudenten die een lezing geeft over persoonlijk leiderschap, georganiseerd door Avans Flow. Wil je meer weten over het verhaal van Bastiaanssen? 10 februari geeft hij de lezing over ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ op de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

Voor meer informatie over de presentaties over persoonlijk leiderschap klik hier.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?