Terug naar overzicht

Avans afstudeerprijs: handvatten voor samenwerkend leren op de basisschool

Samenwerkend leren, steeds meer basisscholen willen dat hun leerlingen ermee aan de slag gaan. Het ook echt in praktijk brengen blijkt lastig. Danique Backx, net-afgestudeerd aan de Pabo in Breda, wil met haar afstudeeronderzoek leerkrachten op weg helpen. Ze is genomineerd voor de Avans afstudeerprijs.

Basisscholen noemen samenwerkend leren vaak als een van hun uitgangspunten. ‘Dat is begrijpelijk’, zegt Danique Backx. ‘Het sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs, waarin kinderen moeten worden opgeleid voor de samenleving van de 21e eeuw. Leerlingen moeten beschikken over competenties op het gebied van samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplosssend vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden.’

danique backxProblemen
In de praktijk blijken leerkrachten tegen problemen aan te lopen bij de uitvoering. Samenwerkend leren kan zorgen voor meeliftgedrag van leerlingen, het ontstaan van wrijvingen en conflicten en het ontstaan van afwijzing tussen leerlingen tijdens de groepsvorming. Met haar onderzoek wil Danique leerkrachten op weg helpen. Hoe kunnen ze samenwerkend leren een vaste plaats geven binnen de dagelijkse onderwijspraktijk?

Haar onderzoek heeft Danique veel opgeleverd. ‘Wat ik vooral heb geleerd is dat je kritisch moet blijven. Vooral bij het beschrijven van je resultaten moet je de kritische kanttekeningen duidelijk in kaart brengen. Wat kan de betrouwbaarheid van je onderzoek in het geding hebben gebracht? Ik denk dat dit erg sterk is in mijn onderzoeksverslag.’

Tot leven
Na haar afstuderen aan de Pabo is Danique blijven werken op de school waar ze haar LIO-stage heeft gelopen. Ze staat daar vier dagen in de week voor groep 8. ‘De resultaten van mijn onderzoek kan ik in praktijk brengen. Daardoor komt het onderzoek echt tot leven.’

Danique is trots op haar nominatie voor de Avans afstudeerprijs. ‘Het is een eer om waardering te krijgen voor het onderzoek, waar je toch ruim een half jaar aan hebt gewerkt. Het is erg leuk om te zien dat mensen geïnteresseerd zijn in het onderwerp.’

Vijf genomineerden
De Avans afstudeerprijs wordt op donderdag 22 oktober uitgereikt. Vijf genomineerden maken kans op de geldprijs van 1.500 euro. Vorig jaar ging de prijs naar Communication & Multimedia Design student Mark de Reijer voor zijn robot die emoties kan aanvoelen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?