Terug naar overzicht

Sociale Studies lanceren nieuw lectoraat

‘Jeugdzorg is een belangrijk maatschappelijk item’, verklaart Andre Nicolasen, adjunct-directeur van ASH, de naam van het lectoraat. ‘De problematiek van de jeugd staat alleen nooit op zichzelf, maar wordt beïnvloed door de gezinssituatie en de leefomgeving. En die maakt op haar beurt weer onderdeel uit van de samenleving. Vandaar Jeugd, Gezin én Samenleving.’

Praktijkgericht onderzoek

Volgens Nicolasen is er vanuit het werkveld veel behoefte aan in de praktijk toegepast onderzoek: ‘Voor veel instellingen uit de sector zorg en welzijn ligt de prioriteit bij het alledaagse werk. Ze hebben zelf geen onderzoekers in huis, maar hebben wel veel behoefte aan praktijkgericht onderzoek. Daar kan het lectoraat mooi op aansluiten.’

In wat het lectoraat de studenten oplevert , is Nicolasen heel helder: ‘Het lectoraat is een kennisschakel tussen het werkveld en het onderwijs. Hierdoor blijft het onderwijs op de hoogte van wat er in het werkveld speelt. De kennis die docenten opdoen via het lectoraat komt terug in hun colleges en mogelijk in het curriculum. Maar ook studenten zelf worden bij het onderzoek betrokken, ze kunnen bijvoorbeeld hun afstudeeronderzoek bij het lectoraat doen.

Twee lectoren

Om de boel op de rails te zetten, werden er twee lectoren aangesteld. Erna Hooghiemstra is voormalig lector Jeugd & Gezin bij Fontys Hogescholen. Ze werkt bij Pon, een kennisinstituut uit de sociaal-culturele sector, en gaat een dag in de week bij Avans aan de slag. Tweede lector Lisbeth Verharen is straks twee dagen in de week aan Avans verbonden. Ze is momenteel associate lector Acute Intensieve Zorg op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

‘Het was in eerste instantie geen bewuste keuze om twee lectoren aan te stellen’, legt Nicolasen uit. ‘Maar we vonden dit uiteindelijk de beste invulling. De twee vullen elkaar heel goed aan. Hooghiemstra heeft meer beleids- en bestuurservaring. Voor Verharen is gekozen vanwege haar inhoudelijke expertise. Zij komt uit het onderwijs en heeft ervaring met in de praktijk toegepast onderzoek.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?