Terug naar overzicht

Extra tentamentijd vanwege taalachterstand

De deeltijdstudent had om verlenging van de tentamentijd gevraagd omdat hij de Nederlandse taal niet zo goed beheerst als zijn medestudenten. De student woont nu drie jaar in Nederland en heeft het benodigde niveau (NT2) dat Avans eist van studenten behaald. De examencommissie geeft aan dat dit niveau voldoende zou moeten zijn om het tentamen in de daarvoor gegeven tijd te maken.

Taalachterstand

Tijdens zijn het eerste semester heeft de student weinig moeite gehad met de taal, geeft hij aan tijdens de zitting. Maar het tweede kwartaal is lastiger te volgen voor de student: ‘Ik kom ineens allemaal woorden tegen waar ik nog nooit van heb gehoord.’ Daarom moet hij de teksten soms twee of drie keer lezen tijdens het tentamen, en heeft de student – ook op advies van zijn decaan – om extra tijd gevraagd voor een tentamen.

Op de vraag van de voorzitter van het College van Beroep of dat ligt aan het feit dat het jargon, ‘want daar heeft iedere student moeite mee’, of dat het aan zijn taalachterstand ligt, antwoordt de student: ‘Ik heb regelmatig mijn woordenboek nodig, daar hebben andere studenten geen last van. Elke keer dat ik een woord op moet zoeken kost het me een paar minuten extra.’

Advies van decaan

Op de vraag van het College waarom de examencommissie het advies van de decaan heeft genegeerd, antwoordt desbetreffende docent: ‘In algemene zin wil Avans in de toekomst geen extra examentijd meer toekennen. Mits het een uitzonderlijk geval betreft zoals studenten met een visuele handicap of dyslexie.’

Vanuit het College van Beroep komt de vraag hoe vaak er in het verleden op basis van een taalachterstand een uitzondering is gemaakt. De examencommissie moet de voorzitter het precieze aantal schuldig blijven, ‘maar er zijn enkele gevallen geweest’.

De voorzitter vraagt zich af of er in dit geval teveel geëist wordt van de student: ‘De student zou gestimuleerd moeten worden om een hbo-opleiding te volgen. Ik raad de student wel aan om zich de Nederlandse taal meer eigen te maken als hij moeite heeft met de opleiding.’ Het College acht het bezwaar van de student gegrond. [SD]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?